Rybergsvingen

Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Trond Joelson, Byggeindustrien

I en totalentreprise har Alento AS ferdigstilt 50 leiligheter på Åssiden rett vest for Drammen sentrum.

FAKTA

Sted: Åssiden, Drammen

Prosjekttype: Leilighetsblokker

BRA: 2.280 kvm

Byggherre: Rybergsvingen AS

Totalentreprenør: Alento AS

Kontraktsum ekskludert mva.: 85 millioner kroner

Arkitekt: Halvorsen & Reine AS

LARK: Rambøll Norge

Rådgivere: RIB: Ing. Jan Erik Gauksrud l RIG: Multiconsult l RIBR: ÅF Reinertsen l RIE: ECT l RI prefab: Djerving

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon og rørlegger: NTI l Prefab: Loe Betongelementer l Elektro: Olaf Helge Ask l Heiser: Elevator l Oppmåling: Siv. Ing. Stener Sørensen l Gravearbeider: Dozerdrift l Nedgravd avfallssystem: Strømbergs Plast l Taktekker, blikkenslager: Taktekkermester Bjørn Schramm l Brannsikring: Vestfold Brannsikring l Gulvsparkling: BWH Gulvavretting l Kjøkken: Carlsen Fritzøe l Maler: Criab l Utomhus, kjerneboring og betongsaging: Mimax Asfalt og Betong l Rekkverk: Miljøstål l Mur- og flisarbeider: Mjøndalen Mur og Puss l Badekabiner: Parmarine l Gulvstøp: Fron Betong l Nettingboder: Ingeniør Larsson l Trykktesting: Omega Energi l Ytterdører og ståldører: Trygve Eliassen l Parkett, innv. dører og leilighetsdører: ABS Trenova l Betongarbeider: Betongspesialisten l Vinduer: Fjerdingstad l Brannsikring: Vestfold Brannsikring l Kopi tekniske tegninger: Teko Print & Kopi

Rybergsvingen er tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag, og er etablert av Rybergsvingen AS som også er byggherre ved gjennomføringen. De tre blokkene ligger snaue 300 meter fra Drammenselva, rett ved Åssiden Stadion, og er en forlengelse av den eksisterende boligbebyggelsen i sør og vest.

Tomta ligger i Ingeniør Rybergs gate og var tidligere ubebygget da Alento hadde fysisk oppstart i begynnelsen av september 2015. På grunn av høy grunnvannstand er parkeringskjelleren med 63 p-plasser støpt i vanntett betong. Under gårdstunet og i forkant av p-kjelleren, ut mot veien, ligger et fordrøyningsbasseng for oppsamling av overvann. Råbygget med stål, hulldekker og prefabrikkerte badekabiner fra Finland startet rundt første november.

Arkitekt for Rybergsvingen er Halvorsen & Reine Arkitekter, som også tegnet boligkomplekset Vettre Torg i Asker, også da med Alento som totalentreprenør.

– Prosjektet består av tre volumer med boliger i fire og fem etasjer, der alle toppetasjene er tilbaketrukket fra fasadelivet. De forskjellige høydene og tilbaketrekkinger gjør at bebyggelsen ikke er monoton og at volumene fra bakkeplan oppleves som lavere, sier Monica Espinoza Valle i Halvorsen & Reine Arkitekter.

Anbudskonkurransen som Alento vant, ga dem en totalentreprisekontrakt på 85 millioner kroner ekskludert avgifter. Selskapet ble dannet i 2013, og har her utført alt av tømrerarbeid i egen regi. Prosjektleder Rolf Austli har over tusen leiligheter fra tidligere prosjekter på CV-en, men hadde for Rybergsvingens vedkommende ikke de store byggetekniske utfordringene.

– Den største utfordringen er som regel alt som stikker ut av bygningskroppen og skaper kuldebroer. Men her er det ikke utstikkende elementer, sprang eller gesimser. Dette har vært både greit å bygge og ferdigstille, skapt ut av en fornuftig arkitektur. Det er også gode tekniske løsninger, blant annet med fjernvarme med vannbåren varme i alle gulv, sir Austli.

De 50 leilighetene er fordelt på seks til syv utformingsvarianter, som varierer i størrelse fra cirka 54 og opp til 104 kvadratmeter. De aller fleste har to soverom, men det finnes også de med ett og tre soverom. Bortsett fra leilighetene i første etasje, som har markterrasse, har alle leiligheter egen terrasse, balkong eller fransk balkong.

Lys tegl og trepanel

Hovedmaterialet for de tre byggene er lys tegl, som bidrar til å reflektere sollyset fra det felles gårdstunet og som har et helhetlig og bestandig preg som er lett å vedlikeholde.

– For at byggene ikke skulle bli for massive, ble det benyttet trepanel på den inntrukne topp-
etasjen. Noen av vinduene i hovedteglfasaden er også samlet til mindre liggende eller stående delfelter ved bruk av trepanel. At disse trefeltene ikke er plassert på samme sted i alle etasjer gjør at bygget får et lekent og humørfylt preg, forklarer Espinoza Valle.

Det er fire innganger, og for å signalisere disse er heis- og trappetårnene gitt et vertikalt preg ved hjelp av stående trepanel.

Glasset på rekkverket på de franske balkongene er i farget glass, slik at hver blokk får sin identitet– Dette er kun et diskre innslag med farge slik at det ikke skal bli for rotete og bryte med det helhetlige inntrykket av anlegget. Rekkverkene for øvrig er utført i frostet glass med unntak av toppetasjene. Det gir et lettere uttrykk til bygget samtidig som det hindrer sjenerende innsyn til balkongene, understreker Espinoza Valle.

– Det har vært et godt prosjekt for oss, med få endringer, og med en tilvalgsprosses som var håndterlig, avslutter Austli.

Overleveringsprosessen og innflyttingene er nå godt i gang. I skrivende stund er kun sju av de femti leilighetene ikke solgt.