Håndtrykket ble byttet ut med hilsen på lengre avstand, etter signering av kontrakten med RVS AS. Prosjektsjef Hanne Stormo og daglig leder i RVS, Preben Holter Ellingsen. Foto: Bane NOR/Marianne Henriksen

RVS sikret seg Bane NOR-kontrakt

Tirsdag ble det inngått kontrakt mellom Bane NOR og Hokksund-selskapet RVS for støytiltak i Drammen.

Den Hokksund-baserte entreprenøren RVS AS vant kontrakten etter en anbudsrunde med fire andre selskaper. 

Nå skal entreprenøren, med over 30 års erfaring med støytiltak, sørge for innglassing av balkonger på Union Brygge.

– Dette er andre gang vi signerer kontrakt om støytiltak med RVS. Denne gangen gjelder kontrakten støytiltak på blokkene i Bjerks gate 2 og Grønland 39, sier leder for Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen, Hanne Stormo i en pressemeding.

Kontrakten har en verdi på cirka åtte millioner kroner.

Det har gått et knapt år siden sist hun signerte en kontrakt om støytiltak i Drammen med daglig leder i RVS AS, Preben Holter Ellingsen.

- Bane NOR ser utfordringene koronakrisen påfører byggebransjen, og ønsker å bidra til å holde hjulene i gang ved å få kontrakter ut i markedet, heter det i en melding fra selskapet. Stormo kan fortelle at en ny konkurranse som går på støytiltak vil bli lyst ut, spesielt med tanke på lokale entreprenører.

– Når vi skal bygge så omfattende gjennom en by, og med koronautfordringene vi alle står i, er det ekstra viktig at det også drypper på noen lokale bedrifter. Det er viktig å ta vare på lokale entreprenører, sier Stormo.

Kontrakten omfatter støytiltak på 18 firemannsboliger, der seks av dem skal få ny fasade mot sporene og 12 leiligheter får støyisolerte tak innvendig. Dette er i Gulskogen-området, med en anslått kontraktsverdi på rundt 20 millioner kroner.

Stormo tror flere lokale entreprenører kan være aktuelle for denne kontrakten.