Rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset

Prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen.

Fire år etter første tunnelsalve kunne Statens vegvesen åpne den etterlengtede Bodøtunnelen.

Fakta

Sted: Bodø

Prosjekttype: 5,5 kilometer ny vei, hvorav 2,8 kilometer i tunnel. Nytt gang- og sykkelveinett.

Styringsramme: 2,5 milliarder kroner

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: Veidekke (tunnel) – Consto (vei i dagen)

Konsulent for planlegging og prosjektering: Norconsult

Andre entreprenører og leverandører: Nord Asfalt l Eltel, Aventi Installation Ølen Betong l Euroskilt, Nordland Betong, Brødrene Dahl l Evjen Granitt l Vika Transport l Mesta l Bernhardsen Entreprenør l Oldroyd l Norsk Revegetering l Nordasfalt l Haaland Elektro Bodø l Moelven Limtre l XTM Bygg l Høytrykksteknikk l Nordnorsk Veisikring

– Tunnelen er hovedelementet i det som er det største veiprosjektet som er gjennomført i Bodø, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens vegvesen.

Den 2,8 kilometer lange Bodøtunnelen er en del av riksvei 80 Hunstadmoen–Thallekrysset, som er hovedprosjektet i den såkalte Bypakke Bodø, som har en ramme på rundt 3,5 milliarder kroner. Rv. 80-prosjektet har pågått siden februar 2015, og har en prislapp på cirka 2,6 milliarder kroner. Prosjektet omfatter foruten toløpstunnelen, 2,1 kilometer firefelts riksvei i dagen, flere store rundkjøringer og diverse tiltak på kommunale veier.

– Vi har også bygget flere kilometer ny gang- og sykkelvei, som er et viktig satsingsområde for Bodø, sier Hegreberg. Han tilføyer at de resterende pengene i Bypakke Bodø skal brukes på ulike tiltak på kommunale veier og fylkesveier.

Stor trafikkvekst

Rv. 80 mellom Hunstad og Bodø sentrum har i flere tiår vært en strekning som på grunn av stor befolkningsvekst har bydd på trafikale utfordringer. På 80-tallet ble det bygget en trefeltsvei med reversible felt og et tiår senere ble trefeltsveien forlenget med en firefeltsstrekning. Etter hvert begynte trefeltsveien fra 80-tallet å skape store køutfordringer, ikke minst på grunn av flere lyskryss på strekningen. På begynnelsen av 2000-tallet startet arbeidet med å se på nye veiløsninger. Etter hvert var forslaget om å bygge tunnel både Statens vegvesen og kommunepolitikerne falt ned på.

Krevende tunnel

I januar 2015 kunne Veidekke signere 900-millioners kontrakten på byggingen av Bodøtunnelen, og 8. mai gikk første salve for det som byggherren den gangen omtalte som den største investeringskontrakten for Statens vegvesen i Nord-Norge noensinne.

Bodøtunnelen går under et boligområde med over 1000 hus og overdekningen er på det minste under 20 meter, noe som naturlig nok medførte strenge krav til tunneldrivingen.

– Entreprenørene kunne ikke drive på natta og det var også strenge krav til innlekkasje av vann fordi tapping av vann fra grunnen kunne medføre setninger og skader på husene over tunnelen. Vi var selvsagt forberedt på mye injisering, men det bremser fremdriften og inndriften ble nok lavere enn det Veidekke hadde planlagt, sier Hegreberg.

Veidekkes kontrakt omfatter også påkobling til eksisterende firefeltsvei på østsiden av tunnelen, samt bygging av på- og avkjøringsramper og noe ombygging av lokalveier. Veidekkes kontrakt har sluttdato i september.

Consto overtok etter konkurs

I midten av september 2015 skriver M3 Anlegg under det som er Bypakke Bodøs nest største kontrakt med en verdi på 387,5 millioner kroner. Kontrakten omfattet blant annet byggingen av 2,3 kilometer firefeltsvei, 1,6 kilometer ny tofeltsvei, flere rund-kjøringer og bruer, og cirka tre kilometer ny gang- og sykkelvei.

I begynnelsen av januar 2018 kommer styret i M3 Anlegg med meldingen om at selskapet var i en så akutt økonomisk situasjon at de var nødt til å begjære oppbud. Statens vegvesen måtte dermed kaste seg rundt og bare uker senere kommer nyhetene om at det var inngått en avtale mellom boet, DNB og Statens vegvesen om videre drift på riksveg 80-anlegget. Boet hadde også gjort en avtale med Consto Anlegg om å utføre det resterende arbeidet som da ble beregnet til rundt 120 millioner kroner. Consto tok også over 7-8 funksjonærer og 25-30 fagarbeider fra M3 Anlegg.

– Vi føler vi klarte å løse den uheldige situasjonen som oppstod på en best mulig måte, men det påvirket selvsagt fremdriften i prosjektet. Blant annet skulle gang- og sykkelveiene vært ferdig for flere måneder siden. Nå har Consto frem til 1. juli med å ferdigstille kontrakten, opplyser Hegreberg.

Løft for gående og syklende

På spørsmål om hva Statens vegvesen er mest fornøyd med i prosjektet trekker Hegreberg blant annet frem gang- og sykkelveinettet som han mener nå får et realt løft.

– Jeg synes Norconsult, som har vært hovedkonsulent i prosjektet, blant annet har lykkes med undergangene i forbindelse med gang og sykkelveiene. De har gått litt bort ifra tradisjonelle kulverter med firkantet profil og heller valgt en åpnere løsning med bru som både gir bedre sikt og det ser penere ut. Generelt får gående og syklende nå et veldig bra tilbud, sier han.

Rundkjøringer

Prosjektlederen tror det også var fornuftig å velge rundkjøringer fremfor planskilte kryss i prosjektet. Ifølge Hegreberg var de litt spente på trafikkavviklingen i den ene rundkjøring med tre felt, men så langt har det gått over all forventning.

– Vi vurderte planskilte kryss, men rundkjøringer avvikler trafikken veldig bra. Planskilte løsninger hadde blitt både store, kostbare og lite fine konstruksjoner, og det er heller ikke sikkert trafikken hadde glidd bedre enn det den gjør med rundkjøringer, fastslår Hegreberg.

Fornøyd konsulent

Det er altså Norconsult som har levert planleggings- og prosjekteringstjenester fra oppstarten i 2011 og frem til i dag. Rådgiverselskapet har prosjektert alle tekniske løsninger i 3D i det som ifølge Norconsult er Norges mest moderne veitunnel.

– Det har vært et veldig godt samarbeid med prosjektledelsen i Statens vegvesen, ikke minst vil jeg trekke frem den kompetansebyggingen et slikt stort og tverrfaglig prosjekt bidrar til, sa oppdragsleder Stig André Knudsen i Norconsult i forbindelse med åpningen av veianlegget.

En vesentlig del at planleggingen har vært gjennomført av ingeniører ved Norconsult Bodø, men også hovedkontoret i Sandvika og Norconsults Trondheimskontor har ifølge rådgiverselskapet bidratt i prosjektet.

Tidkrevende veibygging

Prosjektleder Arild Hegreberg mener det er to utfordringer som har pekt seg ut i prosjektet. Den ene er nevnte krav til inn-lekkasje av vann under tunneldrivingen, og den andre er trafikkavviklingen på veikontrakten Consto (M3 Anlegg) har utført.

– M3 Anlegg hadde veldig mye jobb med å bygge omkjøringsveier, og Consto tok over disse utfordringene. Det er krevende for både entreprenør og de som kjører på veien når trafikken hele tiden må gå gjennom anleggsområdet, men jeg må si trafikantene fortjener ros for den tålmodigheten de har vist under anleggsarbeidene, sier han.

Kostbare tilbud

Statens vegvesen er usikre på den endelige prislappen for rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset, men Hegreberg tror det blir svært vanskelig å komme innenfor prosjektets opprinnelige styringsramme.

– At styringsrammen var for lav ble egentlig ganske klart da vi fikk inn tilbudene som til tross for god konkurranse lå godt over forventet. Årsaken er antagelig en ganske betydelig prisvekst i markedet fra vi gjorde våre kostnadsoverslag til vi hadde anbudsåpning. Vi opplevde det samme også i et annet prosjekt i samme periode, opplyser Hegreberg.