Rv7-kontrakt til Land elektriske

Statens vegvesen har tildelt Land elektriske a.s. jobben med elektroarbeidet på prosjektet rv. 7 Sokna – Ørgenvika. Kontrakten er på 46,1 millioner kroner.

Land elektriske a.s. var en av to tilbydere til jobben. Arbeidet omfatter elektroarbeid i de to tunnelene på prosjektet, Rallerud- og Ørgenviktunnelen, vegbelysning ved tunnelmunninger og i kryss, i tillegg til styring og overvåking.

Arbeidet starter rundt 1. august.