Ruukki leverer stålpæler til Kattegatkaien

Ruukki leverer stålstrukturene i forbindelse med havneutvidelsen i Drammen.

Til den nye Kattegatkaien vil det bli anvendt stålpæler fra Ruukki utstyrt med pælespisser. Leveransene til Drammen havn vil starte i midten av april og vare frem til juli 2008.

«Avgjørende for avtalen med Ruukki var rask leveringstid, høy kvalitet og best total økonomi. En annen viktig faktor var at de kunne levere pælene på byggeplassen ved planlagt behovet,» sier havnedirektør Einar Olsen.

Ruukkis leveranse til Kattegatkaien består av 5700 meter stålrørspæler utstyrt med pælespisser for krevende fundamentering i fjell. Pælene produseres ved Ruukkis Oulainen-anlegg i Finland.

I 2007 økte antall skipsanløp i Drammen havn med nesten 35 prosent. Den største veksten knytter seg til tømmer, stålprodukter, containere og biler. Omregnet i tonn hele 3.4 millioner.

Tidligere har Ruukki vært involvert i to broprosjekter i Drammen. Levering av stålpæler til Drammensbrua i 2003 og stålkonstruksjonene til gangbrua Ypsilon, som ble tatt i bruk i januar 2008.