Ruters 24 bussdepoter for elektriske busser i Oslo og Akershus representerer betydelig arealer og nettkapasitet som står ubrukt store deler av dagen. Foto: Ruter

Ruters 24 bussdepoter for elektriske busser i Oslo og Akershus representerer betydelig arealer og nettkapasitet som står ubrukt store deler av dagen. Foto: Ruter

Ruter vurderer å tilby hurtiglading til byggenæringen

Ruters 24 bussdepoter for elektriske busser i Oslo og Akershus representerer betydelig arealer og nettkapasitet som står ubrukt store deler av dagen. Nå ønsker Ruter å utforske mulighetene for å utnytte disse depotene til andre formål utover ren bussdrift.

Anders Steen Nilsen, fagsjef bussanlegg og ladeinfrastruktur i Ruter, ser på bussdepotene som et kraftfullt virkemiddel i elektrifisering av Oslo.

– De elektriske bussdepotene kan spille en viktig rolle i elektrifiseringen av Oslo mot 2030. Tungtransportsektoren og bygg- og anleggsbransjen er begge sektorer med store ladebehov, men opplever utfordringer i sentrumsnære områder på grunn arealmangel, et presset strømnett og kostbar infrastruktur. Her håper vi bussdepotene kan avlaste det ordinære hurtigladetilbudet i byen, sier Nilsen i en melding til Byggeindustrien.

– Dette er løsninger i tråd med Ruters formål, hvor vi kan bidra til å løse samfunnsutfordringer, utover vår kjernevirksomhet, legger Nilsen til.

For å få til dette trenger Ruter hjelp fra næringen, og ønsker derfor nå å innhente kunnskap om behov, omfang og løsninger fra aktører som driver bygg- og anleggsaktivitet i Oslo- og Akershusregionen.

Ruter inviterer derfor bygg- og anleggssektoren til workshop i oktober.