Rus på byggeplassen

I Norge er det er mange som sliter med rus- og avhengighetsproblemer, og russtastikken er en dyster lesning. Ifølge en oversikt fra Akan skyldes en tredjedel av korttidsfraværet alkoholmisbruk og 15 prosent av langtidsfraværet er relatert til alkohol.

Det er dessverre ingen grunn til å tro at tallene er bedre i byggenæringen enn i næringslivet forøvrig.

For bygg og anlegg kan dette være en betydelig sikkerhetsrisiko. Det er vel få andre yrkesgrupper hvor det å komme ruset eller bakfull på jobb kan få så store konsekvenser som innen bygg og anlegg. Om man bare i liten grad er påvirket kan det få store konsekvenser både for den som selv er ruset, men ikke minst kan det også gå utover kollegaene og tilfeldig forbipasserende. Det er bare å forestille seg konsekvensen om man har en ruset kollega i en komplisert og i utgangspunktet risikabel arbeidsoppgave.

Det er ikke slik at det finnes mange eksempler på at rus har vært en utløsende årsak til ulykker innen bygg og anlegg. Det er slett ikke sikkert dette er på grunn av at rus ikke er en faktor i disse ulykkene – faren er absolutt til stede for at det kan være mye underrapportering ute og går. Det er slett ingen grunn til å skyve dette problemet under teppet. Det er uten tvil flere som er ruset på alkohol eller andre medikamenter på norske byggeplasser hver dag. Som oftest foregår dette uten at hverken kolleger eller familien kjenner til dette. Mange er flinke til å skjule avhengigheten. Det kan gå galt.

Derfor er det viktig at ledelsen og kollegaene er oppmerksomme på denne utfordringen. Ikke minst er det selvsagt også meget viktig at de som selv står oppe i dette problemet innser farene han eller hun utsetter seg selv og andre for.

Vi skrev nylig om Veidekke som over mange år har gjennomført et systematisk arbeid for å hindre alkohol og rus på arbeidsplassen. Statsrådene Bent Høie og Robert Eriksson var til stede sammen med Akan for å høre hvordan konsernet har arbeidet innen dette området og hvilke resultater dette har ført til.

I fjor høst sto Runar Andersen frem i Byggeindustrien og fortalte om rusproblemene han hadde hatt mens han jobbet for Veidekke. Han ba selv om hjelp gjennom systemet selskapet hadde lagt opp til – og han er nå rusfri på åttende året. Historien til Runar er meget viktig å få frem, og han skal ha mye skryt og honnør for måten han tok tak i problemet på – men ikke minst også for at han sto frem og fortalte både venner og kolleger om problemene som han hadde vært gjennom. Nettopp slike historier kan være med på å få andre til å ta sine første steg mot en bedre hverdag. Fortellingen hans kan også bidra til å få andre til å si fra om de ser en god kollega eller venn slite– men ikke våger å nevne noe.

Mange virksomheter har lagt opp til gode rutiner innen rusarbeidet, gjerne i samarbeid med Akan. Men det finnes og mange som ikke tar nok tak i denne problematikken. Alle burde selvsagt ha et bevisst forhold til rus på arbeidsplassen. Det er for sent å gjøre noe om ulykken skulle være ute.