Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter

Sted: Runde

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad eks mva:
38 millioner kroner

Bruttoareal: 2.000 kvm

Byggherre: Runde Miljøbygg

Hovedentreprenør: Prosjektbygg

Byggeleder: Prosjektbygg

Arkitekt: Futhark arkitekter

Interiørarkitekt:
Ainas Design og Interiørglede

Rådgivere: RIB: Prosjektbygg - RIV: Riksheim Consulting - RIE: Karl Kvalsund - Energiombud: Enøk-senteret

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Frantzen Maskinstasjon - Ferdigbetong: Ulstein Betongindustri - Betongarbeider: Enterprise partner - Betongelementer: Spenncon - Tømrer: Byggfag Bygg og System - Taktekking: Flexi-tak - Vinduer og dører: Valumin - Maler og gulvlegger: Lenco gulv og maling - Sanitærsystem: Jets - Rørlegger: Fosnavåg Rør - Ventilasjon: Nordvest Miljø - Elektro: Bravida - Kjøle- og fryseteknikk: Nordvest Kulde - Lås og beslag: Verdisikring - Branntetting: Myklebust brannsikring - Heis: Lift-tek

På Runde i Herøy kommune på Sunnmøre har Futhark arkitekter tegnet og Prosjektbygg ført opp et Runde Miljøsenter.

Bygget består av tre hoveddeler. I midten ligger det en visningsdel der naturen på Runde og forsknings-
prosjekter presenteres. Denne delen rommer hovedinngangsparti, kafé, auditorium og to store åpne forsamlingsrom med havutsikt. Sør for visningsdelen ligger det to bygg med til sammen åtte leiligheter. I en fløy nord for besøkssenteret rommer kontorer, laboratorier og et storkjøkken.

Rundeskatten
I visningsdelen skal Rundeskatten som tre dykkere fant i 1972 presenteres. Den besto av 26 kilo med gullmynter og 500 kilo med sølvmynter som kom fra det nederlandske skipet Akerendam som forliste ved Runde i 1755. Rundeskatten er Europas største skattefunn.

38 millioner kroner
Runde Miljøsenter er på 2.000 kvadratmeter og har kostet 38 millioner kroner eks mva. Tiltakshaver er Runde Miljøbygg AS. Byggene er ført opp i hovedentreprise. Byggearbeidene startet i september 2007 og ble fullført i juni i år.

Daglig leder Nils-Roar Hareide ved Runde Miljøsenter forteller at tomten er på 7,2 mål og at det er plass til utvidelser. Grunnen består av fjell. Tidligere lå det et steinbrudd på tomten. Det ble utført noe sprengning for å sikre fjellet i bakkant av byggene.

Betong og trekledning
Visningsdelen har bærende konstruksjon i isolerte betongelementer og tak som heller 15 grader. Det er 40 cm isolasjon i taket og 30 cm i veggene.

Kontor- og laboratoriefløyen og leilighetsbyggene har bærekonstruksjon i plasstøpt betong i første etasje og bindingsverk i andre etasje. Fasaden er kledd med kjernefuru fra Østerdalen. Vinduene er i aluminium og kjerneved, noe som gir lang levetid. Leilighetene er på 67 kvadratmeter og har tre rom og åpen stue- og kjøkkenløsning.

Innvendig har byggene et røft preg, med impregnerte betonggulv eller linoleumsbelegg og mye frilagte betongvegger. I kontordelen er det systemvegger i gips og systemhimlinger.

Sivilarkitekt Siri Lykke Kolstad i Futhark arkitekter sier at det er betongfasader på visningsdelen for å skille de fra de to andre hovedfunksjonene i senteret. – Betongen gir denne delen en dynamisk fasade. Visningsdelen ligger også i en annen retning enn de andre delene for å skille det ut. Den største utfordringen i prosjektet var å finne hva som skulle inn, av rom og tekniske installasjoner.

Forsking og rådgivning
Runde Miljøsenter skal drive med både egen oppdragsforsking og rådgivning og legge til rette for forskere og studenter som ønsker å besøke Runde og bruke lokalene. Selskapet skal også drive bygget.

Kaféen har normalt sitteplass til cirka 60 personer. Dette kan utvides til cirka 100 personer bed behov. Auditoriet rommer cirka 60 personer. I visningsdelen er det dusjer og toaletter beregnet på sjøfarende gjester. Laboratoriedelen består av et tørrlaboratorium og et våtlaboratorium. Det er planlagt et bygg nord for det som nå er oppført. Dette bygget skal brukes til rensing av oljeskadde fugler, noe også våtlaboratoriet kan brukes til.

90 kWh
Runde Miljøsenter har vannbåren oppvarming basert på varmepumpe mot sjø. Sjøvannsinntaket er på 40 meters dyp. Beregnet årlig energiforbruk er på 90 kWh per kvadratmeter per år. Ventilasjonsanleggene er balanserte og har høy varmegjenvinning (80-85 prosent). Senteret har sentral driftskontroll og fiberbasert bredbånd. Toalettanlegget er vakuumbasert, noe som gjør at svært lite vann brukes. Svartvann samles opp i en tank. Senere skal det bygges et anlegg som utnytter metangassen fra tanken.

Værhardt
Hareide sier at byggingen av Runde Miljøsenter medførte mange utfordringer. – Den største var kanskje at byggeplassen ligger værhardt til. Logistikk var også viktig. Tunnelen på naboøya har lav kjørehøyde, noe det måtte tas hensyn til når elementene skulle produseres.

Torgeir Ringstad i Prosjektbygg forteller at byggingen har skjedd uten noen fraværsskader. For oss har dette vært et spennende prosjekt. Vi har ikke bygd et miljøsenter tidligere. Lista for bygget er lagt høyt, langt over den nye normen.

Tekst og foto: Ole Harald Dale