1. august starter oppgraderingen av E39 Uføretunnelen på Stord. Arbeidene varer ut året. Foto: Tor-Egil Farestveit/Statens vegvesen
1. august starter oppgraderingen av E39 Uføretunnelen på Stord. Arbeidene varer ut året. Foto: Tor-Egil Farestveit/Statens vegvesen

Roxel oppgraderer Uføretunnelen på Stord

Første uken av august starter Roxel Infra AS og underentreprenør Stor anlegg  oppgraderingen av E39 Uføretunnelen ved Jektvik på Stord for Statens vegvesen.

E39 Uføretunnelen er 610 meter lang og ble åpnet 1. oktober 2004. I gjennomsnitt passerer det omlag 4000 kjøretøy i døgnet .

Arbeidene som starter 1. august skal oppgradere tunnelen til å innfri kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Kontraktsummen er på 26,6 millioner kroner, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Arbeidene i E39 Uføretunnelen kommer til å vare ut året 2022.