Rovik Brygge

Foto: Nordr– Nå gleder vi oss bare til de siste leilighetene skal overtas, forteller Veidekke Byggs prosjektleder Jørgen Ersdal.
Veidekkelogo

Veidekkelogo

ArkitektkontoretVest

ArkitektkontoretVest

Mlogo

Mlogo

AaseBrødrene

AaseBrødrene

Fløysvik

Fløysvik

IcopalTak

IcopalTak

VibemyrBlikk

VibemyrBlikk

AaseRør

AaseRør

BlockBerge

BlockBerge

Aluhak

Aluhak

Nærings- og leilighetsprosjektet Rovik Brygge er lokalisert nesten i sentrum av Sandnes, men langt nok unna til å unngå støy, og like i nærheten av sjøkanten.

Fakta

Sted: Sandnes

Prosjekttype: Leilighetsprosjekt med næring

Bruttoareal: 11.700 kvadratmeter

Byggherre: Nordr Bolig

Totalentreprenør: Veidekke Bygg Rogaland

Kontraktssum eks. mva.: 220 millioner norske kroner

Arkitekt: Arkitektkontoret Vest

LARK: Eika Landskap

Rådgivere: RIB: Core Technology l RIBr, RIBfy: Multiconsult l RIA: Brekke & Strand l RIG: Siv. Ing. Albert Ølnes l RIM: Golder l RIVA: Prosjektil

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Aase Rør l Ventilasjon: Brødrene Aase l Elektro: Nærbø Rør & Elektro l Flislegging: Fagmur & Flis l Parkett: Bo Andren l Beslag: Vibemyr Blikk l Rekkverk, innglassing: Trappeteknikk l Maler: Malerfirma Odd Fløysvik l Kjøkken: Studio Sigdal l Bad: Probad l Byggvask: ISS Facility Services l Lås og beslag: Arexa l Heis: TKS Heis l Stillas: Aluhak l Brannisolering: Thermax l Grunnarbeid: Risa l Peling: GEO Fundamentering & Bergboring l Betongelementer: Block Berge Bygg l Spennarmering: CCL Norway l Stål: Stålteknikk l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Parkeringssystem: Metrisk l Ståldører, porter: Port & Dørsenter l Taktekking: IcopalTak l Glass-/alufasader: Time Aluminium l Ferdigbetong og asfalt: Velde l Vinduer: Nordan l Byggevarer: Optimera l Leieutstyr: Cramo

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Tomten er en av de siste som fornyes på østsiden av vågen i Sandnes sentrum. Å få en smidig kobling med nabobyggene, og samtidig åpne opp for tilgang til fjorden, har vært en del av puslespillet som skulle løses.

Rovik Brygge-tomten besto opprinnelig av verkstedsdrift, en bensinstasjon og en elektroforhandler. Alt er revet. Arealene var lite hensiktsmessig utnyttet, og lå samtidig som et stengsel mot sjøen. Tomten ble kjøpt av Veidekke Eiendom, som utviklet prosjektet i tett samarbeid med Veidekke Bygg. Da Veidekke Eiendom ble til Nordr, fortsatte samarbeidet.

Meteren på byggeplassen

– Gjennom hele prosjektet har vi sammen jobbet for å gi boligkjøperne en fin prosess og et godt sluttprodukt, beskriver prosjektleder i Veidekke Bygg, Jørgen Ersdal.

Han har deltatt fra prosjektet var på planstadiet. Rivningen startet like før årsskiftet 2019, og var ferdig februar 2020. Veidekke begynte sitt arbeid like etter påsken, den første Covid-våren. Det var spesielt å starte et storprosjekt da alt med ett var usikkert og en-meters avstand var regelen, men de fikk det til. Prosjektet var uansett planlagt med lav bemanning i starten, og de unngikk også å måtte stenge ned.

– Det var enkelt nok for meg, som hadde hjemmekontor. Men for de på byggeplassen var det en stor utfordring. All ære til folkene vi hadde med oss, understreker han.

Innholdsrik reise

Salget har gått godt. Nesten halvparten av de 72 leilighetene ble solgt da det startet. Senere har salget gått jevnt og trutt. Veidekke har gjort sitt ved å gi meglerne tilgang til prosjektet for visning underveis.

– Beliggenheten så nær sjøen, romfølelsen og opplevelsen, er det som selger disse leilighetene. Derfor har det nok for mange vært viktig å få være inne i byggene. Ikke bare se leilighetene på en tegning, sier prosjektlederen. Omvisningene ble gjennomført etter arbeidstid, både av HMS-hensyn, og for å gi megleren tilgang uten støv og støy.

Innflytting i juni

Det har vært gradvis overtakelse. Innflyttingen startet i begynnelsen av juni, med ny overtakelse i september. De siste eierne flytter inn før jul. Frem til da pågår noe finpuss, noe flikking og den siste runden med vask.

– Mange av kjøperne har ventet i årevis. Folk bestemte seg for å flytte hit før prosjektet kom for salg. Vi deltar i store deler av hele byggeprosessen. Det er kjekt for oss som har jobbet her i over to år, at de siste vi treffer er folk som gleder seg til å flytte inn og ta i bruk det de har investert i, forteller prosjektlederen.

Han mener det kjekkeste med prosjektet har vært at alle involverte har dratt samme veien.

– Vi har hatt et virkelig fint samhold. Folk har vært veldig løsningsorienterte og utfordringer ble tatt på strak arm, sier han.

Stedstilpasset form

Rovik Brygge består av tre leilighetsbygg, med et maritimt og samtidig moderne uttrykk. Byggene blir omgitt av et parkområde, med en promenade langs bryggen. Leilighetene varierer i størrelse, fra 37 til 163 kvadratmeter bruttoareal. Fellesnevner for alle leilighetene er baderomskabiner, store uteplasser mot sør og vest, samt gjennomgående høy kvalitet. Oppvarmingen skjer via viftekonvektor, basert på en luft/vann-varmepumpe.

I alle blokkene er det næringslokaler i første etasje. På bakkeplan, og delvis under og over, er det parkeringsanlegg.

Funksjonelt materialvalg

Blokkene er på henholdsvis fem, seks og sju etasjer. Det er brukt friksjonsbærende betongpæler, stedstøpt bærekonstruksjon og klimavegger med trekledning. Mange av de ytterste dekkene er etterspente og saltakene er utført med Lett-Tak systemer. Balkongene er bygget opp av limtrekonstruksjoner. Det gir lettere konstruksjon enn tilsvarende av betong. En del av kundene har valgt å kjøpe innglassing av balkongene, for å utvide sesongen.

Egenproduksjon

Prosjektet startet med en omfattende miljøsaneringsjobb i grunnen, før de endelig kunne begynne med pelearbeider september 2020. Med gode forhold kom de raskt i gang med betong-arbeidene på tomten. På dette prosjektet har Veidekke stått for egenproduksjon av både betong og tømmer. Prosjektlederen beskriver at de har hatt gleden av å ha mange av Veidekkes fagarbeidere innom.

– Sammen med et fint knippe av flere gode samarbeidspartnere, har produksjonen innvendig i leilighetene gått særdeles bra og med «taktproduksjon», forklarer Jørgen Ersdal.

Lette etter byggevarer

Den første overraskelsen i prosjektet kom umiddelbart etter Covid 19, og var knyttet til materialer.

– Først gikk prisene opp, så var det vanskelig å få tak i varer. Vi opplevde at lageret hos forhandlere vi normalt handler hos var så å si tomt, og med lang leveringstid. Da vi skulle ha 2” x 8” til terrassene måtte vi ut og handle selv. Det kom overraskende, men det var også litt kjekt å kunne være litt kreativ, forteller han.

En annen utfordringer var at prosjektet gikk fortere enn opprinnelig planlagt. Fordi det ikke var mulig å justere leveranseplanen på store deler av baderoskabinene, kunne ikke disse heises inn som de skulle ha blitt. Da ble løsningen å montere en rampe på utsiden av etasjene, og trille kabinene inn.

– Denne utfordringen ble løst fortreffelig, både i planlegging og utførelse, beskriver prosjektlederen fornøyd.

Bilheiser

For å spare miljøet, plass og penger er beboerparkeringen anlagt i to gruber, med heis-automatikk, fremfor en tradisjonell parkeringsgarasje i byggene. Ved å velge denne løsningen, unngikk de å spunte. Samtidig sparte de plass til opp- og nedkjøringsramper. I den midterste blokka er systemparkeringsanlegget anlagt over tre etasjer, med inn- og utkjøring i den midterste. Der er den nederste under havnivå.

Det er totalt 63 P-plasser i prosjektet. Beboerne med egen bil-oppstillingsplass har fått mulighet for tilvalg, som uttak for ladning og gummimatte. Heisen håndteres med en brikke eller en telefonapp.

– Beboerne har tatt vel imot ordningen, forteller prosjektlederen.


Flere prosjekter