Røros slapp kraftregning på 20 millioner

Røros kommune slipper å betale 20 millioner kroner i konsesjonsavgifter til to kraftselskaper.

De to kraftselskapene Opplandskraft DA og Eidsiva Vannkraft AS krevde til sammen 20,6 millioner kroner fra Røros kommune da det ble klart at avgiftene til kommunen fra 1986 til 2007 hadde vært basert på galt grunnlag. De to selskapene ville ha tilbakebetalt det de hadde betalt for mye i 20 år, i tillegg til etterbetaling for konsesjonskraften de har levert for mye av, skriver Nationen.

Men Sør-Gudbrandsdal tingrett mener blant annet at det ikke er rimelig å pålegge kommunen ytelser som baserer seg på vedtak som skulle vært fattet for over 20 år siden. Kommunen kan ikke lastes for at det har gått så lang tid, heter det i dommen.

Avgjørelsen kan få stor betydning for mange kommuner og kraftprodusenter. Dommen er den første i sitt slag i norsk rettsvesen og kan derfor skape presedens.
Foreløpig har ikke de to kraftselskapene avgjort om de vil anke saken til lagmannsretten.

- Men det er en måneds ankefrist, så vi må leve med usikkerheten en stund til. Hadde vi blitt dømt, måtte vi lånt penger med alt hva det innebærer av rentekostnader, sier Røros-rådmann Henrik Grønn til avisen.