Rona Senter

På det sentrale knutepunktet Rona i Kristiansand er et kombinert nærings- og boligbygg ferdigstilt flere måneder før tiden.

Fact Box title

Sted: Rona, Kristiansand
Prosjekttype: Næringsbygg/bolger
Entreprisekostnad eks. mva:
216 millioner kroner
Bruttoareal: 14.700 kvm
Byggherre:
Rona Senter & Solsiden Rona
Totalentreprenør:
AF BRG / Kruse Smith
Arkitekt: JoB Arkitekter
Rådgivere: RI-B/Br/A: Sweco l RI-V: Øyvind Berntsen
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Kaspar Strømme l Betong: Unicon l Forskalingstilbehør og stillas: Rencon l Systemforskaling: Peri l Armering: Celsa l Betongelementer: Nor Element l Fasade: Tore Andersen l Stålarbeider: Sørmaskinering l Tømrer: Bico l Taktekking: Icopal Tak l Maler: MJA l Parkett: Bo Andren l Murer: Brufjell l Rør: Egeland l Ventilasjon/blikk/beslag: Ulstein l Elektro: Otera l Mobilkran: Nordic l Lås: Nor Lock l Heiser: Kone Heis l Byggevarer: Neumann l Avfall: Norsk Gjenvinning l Festemateriell: Motek l Kjøkken: Strai Kjøkken l Elektro: Bravida l Fasadeplater: Steni l Gulvarbeider: Aker Byggteknikk

Øst for Kristiansand sentrum, innen kort avstand til offshoregigantene Aker Solutions og National Oilwell Varco, ligger Rona – et knutepunkt som i løpet av de siste årene har blitt mer og mer sentralt på grunn av boligbygging og næringsutvikling i området.
Her har en konstellasjon bestående av Kruse Smith Eiendom AS, BRG Eiendom AS, Norgesgruppen og eiendomsinvestor Hilde Sundstøl gått sammen om å skape et nytt bydelssenter.
– Vi er veldig godt fornøyd med sluttresultatet. Bygget markerer tydelig at Rona Senter er blitt et landemerke i østre del av byen og at det har vært mulig å få til en god parkeringsløsning, samtidig som metrobussholdeplassen og tilgjengeligheten for gående og syklende er god, sier daglig leder Thor Usterud i Rona Senter AS – selskapet som står bak næringsdelen av prosjektet.
Mens BRG og Kruse Smith er involvert i hele prosjektet, er Norgesgruppen kun involvert i næringsdelen og Hilde Sundstøl kun involvert i boligdelen.

God fremdrift
Naturligvis er det entreprenørselskapene i BRG og Kruse Smith som i arbeidsfelleskap har vært totalentreprenører i prosjektet. Kontraktssummen var på 216 millioner kroner eksklusiv mva. BRGs Geir Hille har vært ansvarlig for prosjekteringen, mens Ørjan Peersen i Kruse Smith har vært prosjektleder.
– Dette prosjektet har gått veldig greit for oss. Vi har vært svært opptatte av fremdrift i prosjektet og kombinert med en snill vinter har vi kunnet levere i god tid. Etter planen skulle alle leilighetene vært ferdig i løpet av mai. I stedet overleverte vi de siste 1. februar, sier Peersen.
Totalt består bygget av 14.700 kvadratmeter, hvorav 5.900 går til næring, 4.700 til parkering, 3.200 kvadratmeter er boliger og fellesarealene er på rundt 900. Det er bygget 36 leiligheter i bygget fra 72 til 99 kvadratmeter, alle med tilhørende parkeringsplass i kjelleren.

Mangfoldig målgruppe
Bygget er reist med mye prefabrikerte betongelementer fra Nor Element, blant annet med tanke på fremdrift. Kjellerne er stort sett det eneste som er plasstøpt. Det er ellers brukt hulldekker i etasjeskillene og ytterveggene er vanlig reisverk. Leilighetene er ytterst kledd med steniplater og mot svalgangen er det brukt trekledning. Næringsbyggene er kledd med selvrensende fasadeplater fra Modena og aluminiumsvinduer.
– Fundamenteringen her har vært veldig greit. Vi har sprengt oss plass og kunne fundamentere rett til fjell uten peling, sier prosjektlederen.
Det er JoB Arkitekter som har tegnet bygget som skal fungere for blant andre beboere, treningssenteret Spring, dagligvarebutikken Meny, et apotek, en frisør og en tannklinikk. Jan L. Jakobsen hos JoB forteller at det har vært krevende å tilfredsstille så mange ulike brukergrupper på en gang.
– En av hovedoppgavene var å finne et bæresystem som gav minimalt med søyler i butikk og parkeringsarealet, samtidig som en tok hensyn til at det skulle bygges bolig over disse lokalene, forteller Jakobsen.
– I prosjektet har vi prøvd å fremheve de enkelte bygningskomponentene slik at de forskjellige elementene fremstår med sin egenart samtidig som bygget også har en helhetlig arkitektur, fortsetter han.

Godt samspill
Prosjektleder Ørjan Peersen forteller om et prosjekt med godt samspill mellom alle parter.
– Vi har jo hatt en del prosjekter sammen med BRG nå, og det fungerer veldig bra. Vi lærer mye av hverandre, så det tror jeg er positivt for begge entreprenørselskapene, sier Peersen.
Det er brukt Lean som planleggingsmetodikk i prosjektet. Sorteringsgraden på avfall endte på 70 prosent. Det har vært tre mindre fraværsskader i prosjektet.

Tøft boligmarked
Thor Usterud kan skryte av fornøyde leietakere i næringsdelen av Rona senter.
– Vi har fortsatt 900 kvadratmeter med kontorlokaler som står tomme, men vi forventer at disse blir leid ut i løpet av året, sier Usterud og viser til gode kollektivforbindelser og parkeringsmuligheter.
Boligsalget har det imidlertid gått sakte med i et tøft marked. I skrivende stund er det ifølge salgsnettsidene kun seks av 36 leiligheter som er solgt i boligprosjektet som nå går under navnet Solsiden Senior.