Dette rekkverket over en kulvert på E134 Avaldsnes skal skiftes. Foto: Statens vegvesen
Dette rekkverket over en kulvert på E134 Avaldsnes skal skiftes. Foto: Statens vegvesen

Rogaland og Vestland: – Sterk konkurranse om å vedlikeholde riksvegene

Åtte firma ønsker å vedlikeholde riksvegnettet i tolv kommuner i Nord-Rogaland, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger.

Det er i Rogalands-kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Suldal og deler av Hjelmeland, og Vestlands-kommunene Sveio, Stord, Fitjar, Etne og deler av Ullensvang, at Statens vegvesen så snart som mulig går i gang på E134, E39 og riksveg 13.

– I tunneler skal vi renske med spett, sprøyte betong og bolte, i tillegg til at vi skal legge fiber. Vi skal rydde vegetasjon, etablere gangfelt, oppgradere trafikkøyer og totalt åtte busslommer (vi skal sette kantstein, og busskur kan bli skiftet ut). Vi skal skifte ut gamle gatelys og skilt, montere nye rekkverk, forbedre grøfter og montere nye vannkummer. Vi skal også utbedre gang- og sykkelveier og veikanter, sier byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er store variasjoner i oppdragsmengden, noe som understreker kompleksiteten i drift og vedlikehold av veinettet på riks- og europavegene, melder Vegvesenet.

– For det å være vegeier handler ikke bare om å bygge nytt. Det handler også om å ta vare på det vi har, understreker Stange.

Åtte firma kjemper om dette aktuelle oppdraget i et geografisk stort område; fra havet ytterst i vest til høyfjell innerst i Ryfylke og i grenseområdene mot Vestland.

– Nå skal vi kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på signere kontrakten så raskt som mulig, slik at entreprenøren kan starte arbeidene. Kontrakten på oppdraget går ut året, med opsjon på 1 +1 år, sier byggeleder Stange i Statens vegvesen.