Henning Sunde, Timon Linderud, begge fra Rodeo Arkitekter, Lars Steffensen og Kasper Kyndesen, begge fra Henning Larsen Architects. Foto: Halfdan Trolle.

Rodeo og Henning Larsen inngår samarbeid

Rodeo arkitekter og Henning Larsen Architects har inngått en samarbeidsavtale.

Dette mener de vil gi norske kommuner, byggherrer og utviklere mulighet til å samle rådgivningen i et helhetlig prosjektforløp med fokus på bærekraft – fra analyse og brukermedvirking til design og byggeri. Samarbeidet kombinerer en sterk lokal forankring med erfaring og knowhow fra internasjonale prosjekter.

Rodeo har en analytisk tilnærming og solid urban kompetanse, og Henning Larsen har en portefølje av prisbelønte byggeprosjekter.

Begge kontorer har et tverrfaglig kompetansemiljø, som utover arkitekter også består av samfunnsvitere, ingeniører og en rekke spesialister, som er førende innenfor bærekraftig arkitektur og byutvikling.

- Mange norske byggherrer står overfor komplekse utfordringer i tiden som kommer. De skal være byutviklere, miljøengasjerte, innovative og brukerengasjerte, samtidig som de skal få prosjektøkonomien til å henge sammen. Rodeo og Henning Larsen ser at vi komplementerer hverandre godt og kan sammen tilby enere innenfor hele prosjektforløpet, sier partner og arkitekt Henning Sunde i Rodeo arkitekter.

Kasper Kyndesen, partner og markedssjef, Henning Larsen Architects: ”

- Vi har gjort oss mange erfaringer med å bygge og utvikle bærekraftige prosjekter, både i Norge, Norden og i resten av verden. Norge har mange spennende prosjekter i tiden som kommer og vi ser frem til dette samarbeidet med Rodeo. Vi kan spille på alle strengene innenfor fremtidens byutvikling og arkitektur med fokus på å skape verdier i byene og for deres innbyggere, sier partner og markedssjef Kasper Kyndesen i Henning Larsen Architects.