Rodeo arkitekter utvider med nye partnere

Rodeo arkitekter er et tverrfaglig arkitektkontor med arkitekter, urbanister og samfunnsvitere og holder til på Youngstorget i Oslo.

Kontoret jobber med noen av landets største byutviklingsprosjekter og ble nylig nominert som finalist i World architecture festival 2018 for prosjektet Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum.

De nye partnerne som trer inn er Jørn Are Vigestad Berge, Anne Gjesdal Bjørndal (faglig leder for arkitektur),

Magnus Jørgensen (faglige leder for urbanisme) og daglig leder Timon Linderud. Alle har lang fartstid på kontoret

og har vært viktige pådrivere for å forme Rodeo.

- Vi har gått opp noen vektklasser i løpet av de siste årene og da må vi også være en organisasjon som kan slå godt fra seg. Med denne gjengen i bunn tror jeg vi kan finne på mye spennende i årene som kommer, uttaler founding partner Henning Sunde i en pressemelding.