Daglig leder Stian Schevig og markedsansvarlig Max Marius Almaas i Steinhardt AS er nå klare med storlanseringen av produktserien Robust. Foto: Steinhardt

Robust satsing fra Steinhardt og Forsand Sandkompani

En konstellasjon av Steinhardt AS og Forsand Sandkompani AS er nå i ferd med å introdusere varemerket Robust, som er en serie med sementbaserte byggevarer og tilbehør, i den norske byggenæringen.

– Gjennom dette samarbeidet får vi unyttet våre materialer optimalt, sier Rune Haukalid, daglig leder i Forsand Sandkompani AS. Her ved den nye pakkemaskinen i produksjonsanlegget.

– Dette er noe vi har jobbet med i flere år, og endelig er vi nå sammen med Forsand Sandkompani klare til å lansere storsatsingen i markedet, sier daglig leder Stian Schevig og markedsansvarlig Max Marius Almaas i Steinhardt AS, med base i Trondheim.

De to gründerne har begge lang erfaring fra byggevareindustrien, og har siden 2016 ønsket å satse med eget selskap og konsept i det norske markedet.

– Vi har lang erfaring fra å arbeide med betong- og sementbaserte produkter. Etter å ha arbeidet sammen i flere år, tok vi for tre år siden steget og bestemte oss for å satse på egenhånd. Vi etablerte selskapet Steinhardt, og begynte å stake ut kursen hvordan vi ønsket å satse videre. Som markedsmennesker fokuserte vi tidlig på noen enkle, men viktige punkter; vi skal ha gode produkter basert på gode norske råvarer – og vi skal markedsføre oss slik at alle på en enkel måte skal kunne finne produktet de er ute etter, forteller Schevig.

– Både jeg og Stian har jobbet innen marked tidligere - og kan sementbaserte produkter. Vi har nå utviklet et konsept med produkter markedet ønsker og trenger, legger en offensiv Max Marius Almaas til.

Viktig samarbeid
Etter å ha jobbet med utvikling av flere nye produkter, startet de to gründerne samarbeidet med Forsand Sandkompani tidlig i prosessen. Selskapet, som ble etablert allerede i 1964, og som tidlig på 1970-tallet startet eget mørtelverk, kom nylig inn på eiersiden i Steinhardt, og sammen satser de nå på varenavnet Robust.

Forsand sitter på råvarene som er viktige i mørtelproduksjonen - og en lang rekke av produktene i Robust-serien blir nå produsert hos Forsand.

– Gjennom dette samarbeidet får vi unyttet våre materialer optimalt. Vi er en tradisjonell produksjonsvirksomhet, som har produsert ulike produkter gjennom en årrekke – men var ute etter en ny samarbeidspartner. Dermed fant vi frem til en god aktør gjennom Steinhardt – og vi kan nå sammen tilby et bredt spekter av produkter, forteller Rune Haukalid, daglig leder i Forsand Sandkompani.

Han sier de nå har fått på plass et godt grunnlag for en tung satsing inn mot byggevaremarkedet – og berømmer samarbeidet med Stian Schevig og Max Marius Almaas.

– Vi har fått frem en rekke gode produkter som vi har stor tro på. Tidligere satset vi kun på mørtelproduksjon - nå kan vi sammen tilby noe langt mer, og har et komplett sortiment, legger Haukalid til.

Forsand Sandkompani eier 30 prosent av Steinhardt, mens de to gründerne sitter på de resterende eierandelene. Denne satsingen har også en enda større aktør i ryggen gjennom Ølen Betong, som eier 100 prosent av Forsand Sandkompani.

– God distribusjon
En god distribusjonsløsning av både råvarer og ferdige produkter er viktig for å kunne lykkes med satsingen.

– Det er stor konkurranse i denne delen av markedet, og vi må satse riktig for å lykkes. Vi kan blant annet tilby en meget god distribusjon av våre produkter. De ferdige varene blir produsert av Forsand, med egen kai tilgjengelig. Varene sendes deretter til vårt lager i Trondheim, som ligger like ved kaia. Vi kan dermed tilby en rask og kostnadsbesparende logistikk. Dette kombinert med en effektiv og smal organisasjon, gjør at vi absolutt skal være konkurransedyktige i markedet, påpeker Schevig.

– Enkel og forståelig produktgruppe
– Gjennom Robust skal vi nå tilby en komplett serie med sementbaserte byggevarer og tilbehør – og essensielt i satsingen er et visuelt konsept som skal være lettfattelig for kundene. Markedsundersøkelser har vist at både butikkmedarbeidere og kunder ofte synes det er vanskelig å finne frem til riktig produkt eller løsning. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vårt sortiment er derfor kompakt med få produkter, sier Almaas.

– I tillegg har vi arbeidet med å utvikle konsepter hvor hvert produkt skal kunne dekke flere bruksområder. Robust-serien er derfor nøye sammensatt, og ved siden av Forsand samarbeider vi med ledende produsenter i Vest-Europa for å stadig videreutvikle vår produktserie, legger Schevig til.

De har lagt ned mye arbeid i farge-navigasjonssystem og enkle produktnavn.

– Løsningene har korte produktnavn og et fargenavigasjonssystem som gjør valg av produkt mye enklere og mindre risiko for valg av feil produkt og tilbehør. For eksempel heter gulvavrettingsproduktene våre enten Robust Avretting Inne eller Robust Avretting Ute – enkelt og greit, forteller Almaas.

Nylig fikk de også på plass en ny pakkemaskin hos Forsand.

– Denne pakker helt tette plastsekker. I plast vil mørtelen holde seg mye bedre og sekkene vil være helt tette og støvfrie, noe som er viktig for våre kunder, sier Haukalid, som påpeker at sekkene kan gjenvinnes.

Mye testing
Gjennom de siste par årene har de brukt mye tid på å teste og utvikle produktene, både internt men også ute i markedet, sammen med en rekke fagfolk.

– Nå er vi endelig klare for å starte den store lanseringen i markedet. Vi har stor tro på både produktet og konseptet vi nå jobber etter – og vi håper derfor markedet vil ta imot en ny aktør med nye produkter, sier Almaas.

Så langt har de i hovedsak levert til markedet i Trøndelag - men også andre deler av landet har fått testet produktet.

– Vi satser først og fremst på forhandler- og proffmarkedet. Med tunge aktører som Forsand Sandkompani og Ølen Betong i ryggen, er vi nå rigget for å bli landsdekkende – og kan allerede i dag levere til de fleste deler av landet. Vi satser på høykvalitetsprodukter basert på primært norske råvarer, forteller Schevig.