Løvenskiolds egen RPA-robot MAX automatiserer fra før av arbeidsoppgaver og prosesser på flere datasystem i selskapet, og gjør nå jobben med å oppdatere 25.000 regler i Løvenskiolds nye logistikksystem. Foto: Løvenskiold Handel

Robot løste logistikkutfordring for Løvenskiold

Roboten MAX gjør en oppdateringsjobb som ville krevd tre og et halvt årsverk.

Det skriver Løvenskiold Handel i en pressemelding onsdag.

Et nytt logistikksystem skulle gi et bedre tilbud til Løvenskiolds kunder, men den ville kreve en innsats på 6.000 timer i året. Løsningen ble roboten MAX.

Løvenskiold Logistikk gjennomfører nå et prosjekt kalt «Fremtidens logistikk», hvor ett av syv underprosjekter er å få på plass en forsyningsmodell hvor postnummeret bestemmer leveransetilbud og beregning av fraktkostnader.
– Dette er en modell som styrer hvilket lager varen skal bestilles og leveres fra, og når og hvordan det skal gjøres. Utfordringen er at modellen krever et omfattende regelsett som jevnlig må oppdateres og importeres i datasystemene, sier Tony Edmundsson, forretningsutvikler i Løvenskiold Logistikk.

Løsningen har, ifølge pressemeldingen fra Løvenskiold, nærmere 25.000 regler, der ett postnummer kan ha opptil åtte forskjellige regler som må oppdateres jevnlig.

En stor utfordring var at to av systemene ikke var kompatible, og reglene måtte da lastes inn én og én, heter det i pressemeldingen.

Ifølge Løvenskiolds beregninger ville oppdateringen av reglene ta opptil 500 timer per måned å legge inn manuelt, hvilket ville kreve 3,5 årsverk.
Løsningen ble funnet i samarbeid med konsulentselskapet Avo Consulting, som bistår Løvenskiold med automatisering ved hjelp av robot-prosess-automatiserings-teknologi (RPA).

Løvenskiolds egen RPA-robot MAX automatiserer fra før av arbeidsoppgaver og prosesser på flere datasystem i selskapet, og har i lengre tid bistått med oppgaver innen regnskap og fakturering. MAX var dermed en god kandidat for oppdateringsjobben.

– Prosesser som er digitale, med høyt volum, klare regler og strukturert input passer godt for denne typen robotteknologi, sier prosjektleder Christopher Skiöld-Evensen i Avo Consulting.