Risøybrua 70 år

Torsdag feiret Risøybrua 70-årsjubileum og tildelingen av Vakre vegers pris for 2008 i Haugesund.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen var til stede og avduket " Vakre vegers pris"- plaketten.

Risøy bru i Haugesund ble tildelt Vakre vegers pris 2008 for anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold.

- Rehabiliteringen av rv. 47 Risøy bru i Haugesund sikrer dette monumentet for framtida - et byggverk som er ingeniørkunst av ypperste klasse og et identitetsskapende element for byen, uttalte juryen i sin begrunnelse.

Arrangementskomiteen jobbet frem et dags- og kveldsprogram som skulle sørge for gode opplevelser for store og små, og ivareta en høytidelig ramme rundt avduking av plaketten for Vakre vegers pris.

Arrangementet startet på Risøy med veteranbilkortesje, musikkorps og barnetog. Fremst kjørte en gammel veteranbuss, som tidligere var ringbuss i Haugesund.

På bysiden av broen stanset korps og folk opp og vegdirektør Terje Moe Gustavsen fikk fortelle om broen som nå var tildelt Vakre vegers pris.

Talen ble avsluttet med ved at vegdirektøren sammen med ordfører Petter Steen jr. avduket en plakett som nå er støpt fast i betongrekkverket i enden av broen.

Risøybroen, som nå fyller 70 år, ble laget i betong. Til tross for en svært mye tungtransport til verft og kaianlegg på Risøy, så har broen vist seg å holde stand. De siste årene er det gjennomført et betydelig vedlikeholdsarbeid som sikrer at broen skal kunne leve og fungere i mange år ennå

Arrangementet fortsatte med taler av ordfører Petter Steen jr.

Mens det var klovneopptreden for barna kunne en også beskue veteranbilene som stod oppstilt fortauet oppover gata. Klokka 14.00 var utvalgte gjester invitert til lunsj i bystyresalen. Her ble også overrekt plakett og reisestipend til de tre som har vært mest sentrale i restaureringsarbeidet på broa.

Den store finalen for dagen ble et spektakulært illuminasjonsshow på/fra Risøybrua. Illuminasjonen var i sin helhet en gave fra Veidekke, som historisk sett var den opprinnelige entreprenøren av Risøybrua.

Vakre Vegers Pris for 2008 ble i tilleg til Risøybrua tildelt Slemmestadveien gjennom Vollen i Asker. Samtidig er Nasjonale turistveger i år tildelt en pris for sitt banebrytende arbeid.