Risk Manager

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern. Hensikten med vår virksomhet er å skape verdier for kunder, eiere, medarbeidere og samfunnet for øvrig. Vi er stolte av de gode finansielle resultatene våre, men like viktig er de ikke- finansielle verdiene som vi skaper hver dag; Et sikkert arbeidsmiljø for våre medarbeidere og ansatte hos underentreprenører, nye tjenester som bidrar til å løse samfunnets miljøutfordringer og etisk forretningsdrift som skaper trygghet for våre kunder. Dette gir oss igjen muligheten til å skape ytterligere verdier for våre eiere.

Firma AF Gruppen
FylkeOslo
Søknadsfrist16.11.2019

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med mange spennende og utfordrende prosjekt. For oss er risikostyring et sentralt verktøy for å vurdere lønnsomhet og se etter nye muligheter. Fagområdet har en sterk og tiltagende betydning i konsernet og vi har behov for en ny medarbeider – vi søker etter en Risk Manager.

Arbeidsoppgaver

  • Fasilitering av kommersielle risikoanalyser i våre tilbudsprosesser og prosjekt
  • Gjennomføring av kvartalsvise risikoanalyser i forretningsenhetene sammen med konsernledelsen
  • Videreutvikling av AFs system, metodikk og verktøy for risikostyring
  • Ledelse av forbedringsprosjekt i forretningsenhetene
  • Analysering og sparring med ledelsen

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse, gjerne Mastergrad
  • Noen års relevant erfaring fra bransjen, konsulentselskap eller større industriselskap
  • God kommersiell forståelse og analytiske evner
  • Meget gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk

Dine personlige egenskaper vektlegges nøye, og i denne stillingen får du et utstrakt samarbeid med hele konsernets ledelse. Derfor har du gode samarbeidsegenskaper, du er analytisk og strukturert og har en sterk evne til å få gjennomslag for dine synspunkt. Du evner å se muligheter og er forretningsorientert.

Stillingen gir en mulighet til å jobbe med fagområdene risikostyring, forbedringsledelse og forretningsutvikling. Mange av AFs forbedringsprosjekt springer ut fra risikogjennomganger, og Risk Manager har gjerne en sentral rolle i disse prosjektene.

Du blir en del av AF Gruppens konsernstab og rapporterer til Direktør for Risikostyring og Strategi. Arbeidssted er Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes.

AF Gruppen tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger og opsjons- og aksjeprogram.

Spørsmål om stillingen

Annette Strøno

HR-sjef Rekruttering

AF Gruppen

+47 92 02 02 10

Audun Sagvåg Tengesdal

Direktør Risikostyring og strategi

+47 906 76 615

Søk stilling

Vis flere stillinger: