Risk Management og sikkerhetsutfordringer i bygg- og eiendomsnæringen

StedOslo, Norge
ArrangørNBEF og TFSK
Fra25.11.2015
Til26.11.2015
TidspunktOnsdag kl 9.00 - torsdag kl 15.40

Målgruppe:
De som eier, planlegger, bruker og forvalter bygg, anlegg og eiendom.

Kursomtale:
Risk Management og sikkerhetsutfordringer har fått økende oppmerksomhet de siste årene, så også innenfor bygg, anlegg og eiendom - BAE-næringen.

På dette kurset skal vi ha fokus på BAE-næringen og vårt bygde miljø. Vi skal ta for oss forebygging av, og forsvar mot, tilsiktede uønskede handlinger, spesielt rettet mot bygninger og anlegg av alle kategorier samt infrastruktur som er vesentlig for bygningenes funksjon.

Økt trusselbilde bringer med seg behov for å sikre både arbeidsplasser og at kundene/besøkende blir ivaretatt på en sikker måte. Enten verdiene er i offentlig eller private sektor, og uavhengig om de er av fysisk, økonomisk, menneskelig eller immateriell karakter, er det god forvaltning å kartlegge risiko, trusler og verdier.

Etter terrorhandlingen 22.juli har det blitt fokus på objektsikkerhet, også i et samfunnsperspektiv, også for aktørene i BAE-næringen.

Inntoget av organisertkriminalitet i samfunnet, gjelder nå også for BAE-næringen. Dette er avdekket i forbindelse med underkontraktsregimer og økning av svart arbeid i proffmarkedet.

Det foregår uønskede hendelser i eksisterende bygg, så eier/leietaker og forvalter av bygg må ta sin del av ansvaret for å hindre slike forhold.

Alle disse forholdene blir belyst og prøvd satt i en sammenheng, hvor de ulike aktørene må ta hensyn til dette sett i et verdikjedeperspektiv. Alle temaer med relevante eksempler er fra virkeligheten og blir fremført av fagfolk fra ulike miljøer.

Dette er første gang BAE-næringen arrangerer et slikt kurs for hele verdikjeden av næringen inkludert leietaker. Vi mener kurset får stadig høyere aktualitet i dagens samfunn, og ved hjelp av temaer med relevante eksempler fra virkeligheten, håper vi nytteverdien blir stor av dette kurset både for alle aktører, det være seg prosjekterende, utførende, eier og leier inkl de som arbeider i byggene og som besøker dem som kunde.

Påmeldingsfrist: 28. oktober

Program og påmelding