EY mener skattereglene ved generasjonsskifte er forvirrende, og at mange kan tape store summer fordi de har misforstått regelverket. Foto: EY

Risikerer millionsmell ved generasjonsskifte

Regelendringer etter fjerningen av arveavgiften åpner for å unngå skatt ved generasjonsskifte, men aksjeselskap kan tape millioner.

Det advarer skatteekspert Rune Junker i en pressemelding fra Ernst & Young Advokatfirma.

– Vi får ofte henvendelser fra næringsdrivende om beskatning ved generasjonsskifte. Mange blir overrasket over å høre at de kan unngå skatt ved overdragelse av en privat næringseiendom eller enkeltpersonforetak, sier Junker, som jobber med skattespørsmål i EY, tidligere Ernst & Young.

Ifølge advokaten kan man spare mye ved overdragelser som skjer mot delvis vederlag, altså såkalte gavesalg.

– Dersom vederlaget er lavere enn full markedsverdi, kan overdrager motta gevinsten uten beskatning. Det samme gjelder dersom man overtar overdragers gjeld eller løser ut sine søsken, sier Junker.

Eies virksomheten eller eiendommen derimot gjennom et aksjeselskap, slik at det er aksjer som overdras, må det betales skatt av gevinsten.

– De færreste er klar over at det er blitt ulike regler ved gavesalg av næringseiendom som eies privat eller av et enkeltpersonforetak, i forhold til overtakelse av aksjer i et aksjeselskap. Tidligere var det en fordel å overdra aksjer i et aksjeselskap, på grunn av gunstige regler for fastsettelse av arveavgiftsgrunnlaget, sier Junker.

Han tror at mange som ikke kjenner til reglene, risikerer å tape store summer i forbindelse med generasjonsskifte.

– Det har vært lite publisitet om de nye reglene, slik at de også er ukjent for mange økonomiske rådgivere. Det medfører at mange kan gå glipp av muligheten til å gjennomføre et generasjonsskifte på en optimal skattemessig måte, sier han.

Regelendringen ble innført samtidig som arveavgiften ble fjernet 1. januar i fjor.

Les hele pressemeldingen på newswire.no.