Illustrasjonsfoto: Risa

Risa vant drift- og vedlikeholdskontrakt for Indre Ryfylke

Risa har laveste anbud på drift og vedlikehold av fylkesveiene i seks kommuner i Rogaland.

Det skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding på sine nettsider fredag.

– Vi er fornøyde med tilbudene. Dette er den første kontrakten som gjelder drift og vedlikehold av bare fylkesveier, så dette er en milepæl, sier seksjonssjef Ann Mari Sandvin Hardeland i Rogaland fylkeskommune.

Kontrakten gjelder fra 1. september 2021 og fem år fremover, og gjelder for fylkesveier i kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og deler av Ullensvang i Vestland fylke. Totalt omfatter dette omtrent 444 kilometer vei, pluss 34 kilometer gang- og sykkelveier.

Fire entreprenører leverte inn tilbud på kontrakten. Ett av disse selskapene ble avvist fordi de ikke oppfylte kvalifikasjonskravene, og av de tre gjenværende var det Risa som var lavest på pris, med et tilbud på 198.863.082 kroner før merverdiavgift.

Presis Vegdrift leverte et tilbud på 258.944.837,28 kroner før merverdiavgift, og Mesta leverte et tilbud på 274.852.221,50 kroner før merverdiavgift.

Prosjektleder for drift og vedlikehold i Risa, Erlend Aksnes, sier til Byggeindustrien at de er godt fornøyde med tildelingen.

– Vi var nummer to i anbudsåpningen, så vi har vært litt spente. Vi var inne på drift og vedlikehold i Indre Ryfylke fra 2010 til 2015 også, og så nå ringer gamle samarbeidspartnere og vil snakke med oss. Vi har ikke erfaring med Rogaland fylkeskommune som byggherre fra før av, så vi kan ikke gjøre annet enn å glede oss og se frem til et godt samarbeid, sier han.

Fristen for å klage på konkurransen går ut 27. mars.