Arkivfoto: Risa

Risa snudde minus til pluss

Etter en dramatisk periode der Nærbø-entreprenøren måtte ta store nedskrivinger på flere prosjekt i 2019-regnskapet, viser regnskapet for 2020 plusstall.

De hadde i 2019 et underskudd på 334 millioner kroner, som ble snudd til et driftsresultat på 30 millioner i pluss i fjor. Ifølge DN endte omsetningen på litt over 1,2 milliarder kroner, som er ned rundt 200 millioner kroner fra året før.

– Mens 2019 var et år der vi gjorde opp tap som var opparbeidet gjennom lengre tid ble 2020 året der vi strammet inn og sikret gode rutiner, kontroll og styring på risikoen. At vi nå har snudd den negative utviklingen skyldes ikke at markedet er blitt mye bedre, det er fortsatt for lite jobber å regne på. Vi har vist at det likevel er mulig å tjene penger, men at dette krever ekstremt god styring på det vi holder på med. Her har ansatte og ledelsen jobbet veldig godt sammen med eiere og styret, og vi er nå veldig godt rustet når alle de gryteferdige jobbene etter hvert kommer ut i markedet, skriver daglig leder Bjørn Risa i en pressemelding.

Risa peker på at de hadde tatt på seg flere jobber med dårlig balanse i risikofordelingen mellom kunde og leverandør. Disse er avsluttet og sluttoppgjørene brakt i havn.

– Vi er glade for at dette er lagt bak oss. Vi har lært mye om risiko, og prioriterer nå risikostyring og kompetanseutvikling. På kompetasesiden blir lederne av prosjektene nøkkelpersonell i tiden fremover. Disse er viktige kulturbærere som sikrer at de riktige verdiene lever et godt liv i hele driftsorganisasjonen. I tillegg er prosjektlederne blitt prioritert med kompetansegivende kurs og annen opplæring. Dette arbeidet kommer vi til å fortsette, samtidig vil også andre få anledning til å kvalifisere seg innen prosjektledelse og risikostyring, fremhever Bjørn Risa.

Risa er opptatt av å få ned konfliktnivået i bransjen. Han mener viktige tiltak her er evne til å identifisere risiko tidlig, ta dette opp med oppdragsgiver og sikre en god dialog underveis.

– Vi skal sikre god verdiskapning for kundene våre. Da kan vi ikke levere med et så høyt konfliktnivå som anleggsbransjen i Norge har tatt med oppdragsgiverne i flere år. Her få hver enkelt starte med det de kan bidra med. For vår de skal vi tilby en tydelig og sterk kultur, sunne verdier og stålkontroll på det vi driver med. Dette skal også bidra til å gjøre oss til en attraktiv samarbeidspartner for andre sterke aktører i bransjen, sier Risa.