Tor Kåre Austrheim(Statens vegvesen), og Trond Viding Tvedt (Risa) signerer avtalen. Foto: Statens vegvesen

Risa signerte for tunneloppgradering

Statens vegvesen har signert kontrakt med entreprenør Risa på del to av oppgraderingsarbeidet i Bømlafjordtunnelen.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding fredag.

Den andre delen av Bømlafjordtunnel-prosjektet omfatte blant annet innstallering av nytt sikkerhetsutstyr, samt utskifting av all elektrisk utrusting i tunnelen. Kontraktsummen er på 163 millioner kroner.

Arbeidet starter i månedsskiftet september/oktober, heter det i meldingen.

Tunnelene i vestre del av landet skal frem mot 2019 oppgraderes for til sammen 5,75 milliarder kroner.

Når Bømlafjordtunnelen står ferdig oppgradert i 2018, skal det følgende være på plass:

  • Nye lys i tunneltaket 
  • Ny ventilasjon 
  • Kamera- og radarovervåkning 
  • Nye nødstasjoner med brannapparat og telefon 
  • Nye evakueringslys 
  • Nye tekniske bygg med transformatorer (Fire inne i tunnelen og to utenfor) 
  • Fjernstyrte infotavler på tilførselsveiene