Risa setter i gang på Buheii vindkraftverk

Risa starter straks opp grunn- og anleggsarbeidet på Buheii vindkraftverk i Agder. Kraftverket ble nylig kjøpt opp av britiske Green Investment Group, som tar over kraftverket fra Nordisk Vindkraft.

Utbyggingen av kraftverket vil gi mellom 80 og 100 arbeidsplasser, skriver Green Investment Group (GIG) i en pressemelding onsdag.

GIG og Risa er, ifølge meldingen, nå i dialog med lokale helsemyndigheter for å sørge for at alle smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet blir fulgt når utbyggingen nå starter opp.

Risa vant tidligere i år oppdraget for å utføre arbeidet med blant annet utbygging av veier, fundamentet for vindturbinene og installasjon av elektriske kabler for de 19 vindturbinene som utgjør prosjektet. Risa vil begynne dette arbeidet om kort tid, skriver GIG.

– I disse tider med mye usikkerhet er dette et kjærkomment oppdrag både for oss og lokalsamfunnet, sier direktør for energi og industri i Risa, Tommy Emil Karlsson, i pressemeldingen.

– Vi legger vekt på å bruke lokale entreprenører for å utføre deler av anleggsarbeidet. Dette gjør vi både fordi det er viktig for oss å fremme lokal sysselsetting og gode ringvirkninger, og samtidig er dette et viktig tiltak for å sikre at det ikke foregår spredning av koronaviruset i forbindelse med anleggsarbeidene, sier Karlsson.

Risa vil, ifølge meldingen, iverksette flere tiltak for å forhindre smittespredning, inkludert tiltak som forhindrer spredning i planområdet. I tillegg vil en ansatt få særskilt ansvar for å sørge for at myndighetenes retningslinjer knyttet til koronaviruset blir fulgt opp til enhver tid. Det er også prioritert å sikre at entreprenører som er involvert i prosjektet kommer fra nærområdet, og at flere servicefunksjoner blir ivaretatt av lokalt personell.