Risa saksøker Stavanger kommune

Anleggsentreprenør Risa har saksøkt Stavanger kommune for 15 millioner kroner som entreprenøren mener kommunen skylder dem for bygging av infrastruktur tilhørende nye Stavanger universitetssykehus.

Det skriver E24 i en artikkel på sine nettsider.

Stavanger tingrett har satt av tre dager til å behandle en tvistesak mellom Risa AS og Stavanger kommune.

Som en del av byggingen av nye Stavanger universitetssykehus (SUS2023), har Risa stått for bygging av første etappe av det kommunale vei-, vann- og avløpsanlegget som kreves for sykehusutbyggingen. Helse Stavanger HF er byggherre for selve sykehuset, men infrastrukturen rundt er kommunal.

Risas kontrakt med kommunen var totalt på rundt 43 millioner kroner, men det er snakk om en mengderegulerbar enhetspriskontrakt, og ikke en kontrakt med fast pris. Anleggsdirektør for samferdsel i Risa, Erlend Fiskum, sier til Byggeindustrien at sluttfakturaen fra Risa var på omtrent 53 millioner kroner. Kommunen har betalt deler av summen underveis, men de har holdt tilbake 15 millioner kroner som Risa har bedt om.

Ifølge Stavanger kommune har ikke entreprenøren dokumentert deler av arbeidet godt nok til at de kan ta stilling til sluttoppgjøret.

Sluttoppgjøret ble sendt til kommunen i mai 2019, Risas sak mot kommunen dreier seg om at kommunen ikke har varslet om eventuelle innsigelser innen fristen på 60 dager etter oversending av sluttoppgjøret.

‒ Vi mener vi har sendt inn et fullverdig og godt sluttoppgjør, og vi er helt klare på at kommunen aldri sendte oss sine innsigelser før fristen. Det er retten som avgjør hvem som vinner fram med sitt syn, og det er alltid en prosessrisiko knyttet til rettsaker, men det er åpenbart at Risa ikke ville godt til rettslige skritt dersom vi ikke mente vi hadde en god sak, sier Fiskum til Byggeindustrien.

Saken skal gå i Stavanger tingrett onsdag, torsdag og fredag denne uken.

Kristoffer Våland Lerum i Wikborg Rein er Stavanger kommunes advokat i saken, og advokatene Joar Kalsaas og Maren Storhaug Fosse i Kluge Advokatfirma representerer Risa.