Arkivfoto

Risa måtte ta nedskrivninger på 350 millioner i 2019 - Bjørn Risa om 2020: - Vi tjener penger

Risas regnskap for 2019 viser at fjoåret var tøft, og selskapet har vært gjennom store endringer. Det er gjort nedskrivninger på rundt 350 millioner kroner knyttet til seks prosjekter som nå er avsluttet.

- Det ser bra ut. Ordrereserven er god og vi er sikret full aktivitet ut 2020. Når det gjelder 2021 er over halve kapasiteten allerede sikret oppdrag, sier Bjørn Risa.

Tallene for 2020 viser ifølge Stavanger Aftenblad en omsetning på 1,342 milliarder kroner med et minusresulat før skatt på 365 millioner kroner for 2019.

En emisjon på 200 millioner kroner ble gjennomført og sikret frisk kapital inn i selskapet. Samtidig er organisasjonen slanket med 90 ansatte siden inngangen til 2019, og Risa sier i en pressemelding at de nå har en organisasjon som er godt tilpasset aktivitetsnivået.

- Det ser bra ut. Ordrereserven er god og vi er sikret full aktivitet ut 2020. Når det gjelder 2021 er over halve kapasiteten allerede sikret oppdrag, sier daglig leder Bjørn Risa i meldingen.

- 2019 var et år der vi gjorde opp tap som stort sett var knyttet til seks prosjekt. Alle disse er nå avsluttet. Emisjonen åpnet for nye lokale eiere med god kjennskap til både Risa og markedet vårt. Dette har vært en styrke for det som i mange år har vært et rent familieeid selskap. Egenkapitalen i Risa AS er nå på solide 25 prosent. Samarbeidet med banken har også vært veldig konstruktivt. SR-Bank har igjen vist seg å være en solid støttespiller, legger Bjørn Risa til.

Overfor Stavanger Aftenblad sier Risa at han var bekymret for at det ikke ville gå, og a familiebedriften ville gå over ende etter 71 år.

– En dag var kassen tom. Jeg må innrømme at det var litt spesielt. Heldigvis fikk jeg låne 150 millioner kroner i banken. Både leverandører og kunder har jeg vært åpen med, så de visste hvordan vi lå an, sier Risa til Aftenbladet.

Etter noen år med sterk omsetningsvekst, har Risa nå redusert aktivitetsnivået til der selskapet var i 2016.

- Risikostyring og satsing på prosjektledelse og prosjektgjennomføring sikrer høy kvalitet i alle ledd, melder selskapet.

- Stikkord er god struktur og kontroll, ikke minst med inntjeningen i prosjektene. Budsjettert omsetning for 2020 er på 1,3 milliarder kroner. Det ligger vi an til å nå. Vi tjener penger og har tatt ned risikoen i prosjektene. Det betyr større trygghet for alle, ikke minst oppdragsgiverne og samarbeidspartnerne våre, sier Bjørn Risa.

Han peker på at en base av ansatte og ledere med god kjennskap til både bransjen og markedet er en viktig forutsetning for at de nå ser lyst på framtiden.

- Vi har veldig gode folk med oss, de aller fleste med solid erfaring som ansatte hos oss i mange år. Det er viktig at våre ansatte nå opplever at de har en sikker jobb. Vi er en stor arbeidsplass på Jæren med 500 arbeidsplasser, framhever Bjørn Risa.