Daglig leder Trond Viding Tvedt i Risa AS.

Risa har styrevedtak på å begrense andel Vegvesenet-kontrakter

Styret i Risa AS har vedtatt at entreprenørkonsernet ikke skal ha mer enn 30 prosent av omsetningen mot Statens vegvesen. For store kontrakter og for høyt konfliktnivå ligger bak.

Det skriver Dagens Næringsliv i en artikkel på sine nettsider.

Daglig leder Trond Viding Tvedt i Risa AS sier til avisen at entreprenørkonsernet per i dag ikke har noen åpne tvister med Vegvesenet, men han forteller at det alltid er noe de er forberedte på.

– Vi har saker som kan ende med tvister på flere titall millioner kroner, sier Tvedt.

Milliardkonsernet på Jæren mener det knytter seg altfor stor risiko til å by på prosjekter for Statens vegvesen.

– Vi har styrevedtak at vi ikke skal ha mer enn 30 prosent av vår omsetning mot Statens vegvesen. Det er tema på hvert styremøte i konsernet. Det er ikke mer enn noen få år siden vi hadde 80 prosent av omsetningen mot Statens vegvesen, sier Tvedt til Dagens Næringsliv.

Isteden har konsernet satset stort på utbygging av vindparker.

– Veikontraktene blir bare større og større. Og risikoen større og større. Nå vurderer de store som Veidekke hva de skal gjøre. Hvordan i all verden skal vi klare å håndtere dette? Kontraktene mot Nye Veier er for eksempel blitt så store at vi ikke klarer å prekvalifisere oss. Vi er ikke store nok og har ikke stor nok egenkapital, sier styreleder i Risa AS og daglig leder i Risa Gruppen, Bjørn Risa.