42 lærlinger fra Risa, Rental.one og Bjørns hage og anlegg var nylig samlet. Foto: RisaLærlingene fikk etablert slagordet «Før tiden» fordi de var på plass i god tid før foredragene startet. Foto: RisaLærlingene besøkte blant annet et damanlegg i Åseral. Foto: RisaFoto: RisaFlere leverandører hadde stand under samlingen. Foto: RisaFoto: RisaFoto: RisaFoto: Risa

Risa hadde 42 lærlinger på samling

Lærlinger i Risa, Rental.one og Bjørns hage og anlegg møttes nylig for Risas årlige lærlingssamling, med fem flere deltakere enn i 2018.

Det skriver Risa i en pressemelding fredag.

Hvert år i slutten av august samles lærlingene i Risa, Rental.one og Bjørns hage og anlegg en liten uke på læringssenteret til Risa på Eikeland gård, hvor de oppholder seg, får undervisning og overnatter. I år økte også antallet lærlinger fra 37 i 2018 til til 42 stykker i år.

Risas ledelse, med daglig leder Bjørn Risa, samferdselsdirektør Erlend Fiskum og energi- og industridirektør Tommy Emil Karlsson ønsket velkommen til samlingen. Her fikk lærlingene et innblikk i hva Risa gjør, Risas kultur og forventninger for den kommende læretiden.

Lærlingene tilbrakte først en dag på anleggsrunde, hvor de fikk se legging av trekkerør i forbindelse med tunneloppgradering på OPS-prosjektet E39 Lyndal – Flekkefjord. Videre besøkte de et damanlegg i Åseral, hvor de fikk en god omvisning på anlegget, samt en introduksjon av HMS i praksis.

Daglig leder Svein Bø i Rental.one, som forvalter maskinparken i Risa gruppen, presenterte selskapet og gav lærlingene et innblikk i hva som kreves av vedlikehold på maskiner og utstyr.

Siste dagen av lærlingssamlingen ble det gjennomgang av prosjekt fra A til Å der flere ledere i Risa stilte opp og hadde gjennomgang for å skape forståelse av hvordan prosjekt drives i Risa gruppen.

Bjørns hage og anlegg, som er gartneren i organisasjonen, stilte opp og hadde gjennomgang av hvordan de jobber, viste frem litt av deres spesialutstyr for ulike jobber, og hadde gjennomgang av diverse jordprøver.