Risa er entreprenør for utvidelsen av fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund.
Risa er entreprenør for utvidelsen av fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund.Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune.

Risa fikk stort veiprosjekt i Haugesund

Risa hadde det beste tilbudet på utvidelse av fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund. Arbeidene starter i desember.

Risa AS hadde den laveste prisen med et tilbud på cirka 262,5 millioner kroner. Berthelsen & Garpestad leverte tilbud på knappe 274 millioner, mens Vassbakk & Stol skulle ha cirka 294 millioner kroner for fylkesveioppdraget. Alle summer er eksklusive moms og klagefristen er 1. november, opplyser Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

— Vi er fornøyde med konkurransen. Nå gleder vi oss til å gå i gang med å bygge ut Karmsundgata for at bilister, fotgjengere og syklister kommer tryggere og bedre fram, sier prosjektleder Cato Severinsen i Rogaland fylkeskommune.

Karmsundgata blir utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen skal Risa også bygge sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien. Prosjektet skal stå ferdig høsten 2023.

Utbyggingen av Karmsundgata er finansiert av Haugalandspakken.

— I tillegg til summen entreprenør Risa skal ha for jobben, kommer en del kostnader utenom. For eksempel moms, grunnerverv og lokale støytiltak. Samtidig skal Haugesund kommune som eier vann- og avløpssystemet og andre kabeletater betale deler av totalkostnadene. I Haugaladspakken er det satt av 375 millioner kroner til Karmsundgata, så tilbudssummen fra Risa gjør at vi kan bygge prosjektet innenfor ramma, forklarer Cato Severinsen.