Risa bygger tunnel

Brødrene Risa danner et eget selskap for tunnel og annen underjordsdrift. Tidligere underjordssjef i AF Anlegg, Hans Olav Storkås, skal lede det nyetablerte selskapet.

Og ikke nok med det. Også Per Viberg, Lars Melbø og Knut Dagestad har valgt å forlate AF Gruppen til fordel for Risas underjordsselskap. Sammen med Storkås (bildet) har disse vært med på å bygge opp AF sin solide underjordsavdeling.

Dagens Næringsliv skriver at selskapet vil ha sitt hovedkontor på Nærbø på Jæren og et avdelingskontor i Oslo. I første omgang håper de på tunneloppdrag i størrelsesorden 50-150 millioner kroner, men på sikt vil vi nok se et selskap som også kan konkurrere om de største prosjektene.

- Avgangen til de fire har vært kjent for oss en tid, og det var ikke Hans Olav & co som banket på døra til Risa (som det er beskrevet i Dagens Næringsliv), sier Jørund Gullikstad, direktør i AF Anlegg i en kommentar til bygg.no.

Han sier videre at underjordsvirksomheten i AF har levd mye lengre enn de siste fem år, og at avgangen ikke vil påvirke underjordsvirksomheten i AF Anlegg i nevneverdig grad.

- Vi er glade i å konkurrere i AF og ønsker Hans Olav & co lykke til i konkurransen, sier Gullikrud.

Prosjektdirektør Kjetil Vikane overtar som avdelingsdirektør etter Hans Olav Storkås. Vikane har 10 år i AFs anleggsvirksomhet bak seg, med primær fagbakgrunn under jord.