Ringnes Park

Ringnes Park

Sted: Oslo

Prosjekttype: Boligblokker, kino og næringsarealer

Kontraktsum eks mva: 330 millioner kroner

BRA/BTA: 22.800 kvm

Antall leiligheter: 109

Kino: 6 saler - 1000 sitteplasser

Byggherre: Ringnes Park DA

Totalentreprenør: OKK Entreprenør

Arkitekt: Arcasa Arkitekter

Rådgivere: LARK: Bar Bakke - RIG: NGI, RIB: Norconsult - VVS: ÅF Consult - RIE: RIE Consult - RIBR: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Byggevarer: Optimera Proff - Grunnarbeider: Håkanes Maskin - Spunt og peling: Seierstad Pelemaskiner - Plasstøpt betong: Stenseth & RS Entreprenør - Prefabrikkerte konstruksjoner, plattendekker: Contiga - Branntetting og -isolering: Oslo Brannsikring - Tømrer og himling: Lunart Nor - Mur/puss/tegl: Fasadeteknikk - Trapper: Weland - Taktekking: Hesselbergtak - Glass og fasader: Saint-Gobain Bøckmann - Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo - Dører i stål og aluminium: Thermax - Sparkling: Hæhre Gulvstøp - Teppe og gulvbelegg: INTEP - Elektro: Centrum Elektriske - Rørlegger og sprinkleranlegg : Aug. Larsen - Ventilasjon og blikkenslagerarbeider: Bærum Blikk og Ventilasjon Boder: Gunnebo Troax - Maler: JFP - Kjøkken: Norema - Parkett: Prosjektlist - Tredører: Diplomat Prosjekt - Rekkverk: GBS Produkter

Det var folksomt på Ringnes Bryggeri en gang i tiden. Der kommer det til å bli et yrende liv igjen når flere hundre leiligheter står ferdige. De første er allerede klare.

Den siste tappingen på bryggeriet på Grünerløkka var i 2000, før produksjonen ble flyttet til Gjelleråsen. Men kvartalseiendommen mellom Toftes gate, Thv. Meyers gate og Sannergata er svært sentral og attraktiv til utbyggingsformål. OKK Entreprenør har utført flere bygg tidligere i prosjektet og har nå i produksjon tre større kontrakter. Disse omfatter i hovedsak boligblokker, parkering- og næringsarealer.

Totalt skal det bygges 470 leiligheter, fordelt på 14 hus med et samlet areal på ca. 57.000 kvm. Alle kontraktene er i arbeid, og vil, etter prisstigning ha en verdi på ca NOK 900 mill.

For byggherre Ringnes Park DA, som eies av Orkla Eiendom og Macama, er OKK nå ferdig med trinn 7, på Felt Syd.

Trinn 7 grenser mot Sannergata i sør, og består av et bydelssenter med kino, Elixia treningssenter, butikker og parkeringskjellere. Butikksenteret og kinoen, Ringen Kino, åpnet allerede i november. I praksis er alt under bakken ferdig, og over dette blir tre boligblokker med 110 leiligheter overlevert i disse dager. Hele Ringnes Syd vil ferdigstilles ved årsskiftet 2009/2010, når felt 8-13 er ferdig bygget opp på den utstrakte kjelleren, og omfatter da 270 boliger.

Leveringsevne viktig

- Vi har deltatt i forprosjektet med byggherren. Med tanke på ressurstilgangen har det vært et utfordrende byggemarked. Alle fagene, fra og med plasstøping og tømring, har vi kontrahert i et stigende marked. De tekniske fagene har vært med hele veien da prosessen startet, og de blir med oss i mål, sier prosjektsjef Erik Bjørhovde hos OKK Entreprenør.

- Vi har fått til en brukbar konkurranse, men kunne ønsket oss mer. Det har ikke vært gitt at alle firmaer har hatt kapasitet til å ta på seg slike jobber. I denne størrelsesordenen er vi veldig avhengige av at ue-ene holder unna for hverandre. Derfor har ikke bare pris vært avgjørende, men absolutt også leveringsevne, fortsetter han.

Arcasa Arkitekter har jobbet med prosjektet siden 2001, og arkitekt Per Einar Knutsen kjenner hver skissestrek.

- Vi har ikke tegnet den tradisjonelle kvartalsvarianten, men har forsøkt å få til en mer oppbrutt bygningsmasse, lik den vi finner i bygningsstrukturen på Grünerløkka. Ringnes er stort, og det gjaldt å dele opp og skille ut de forskjellige trinnene, ved å sette husene ved siden, og ikke inntil hverandre. På den måten har vi unngått de lange fasadene, forklarer Knutsen.

- Prosjekteringen gikk gjennomgående greit, men det tok tid å få alt optimalisert i forhold til byggetiden. Tidlig nok prosjektering er avgjørende for å få god tid i prosjektet. Med den utfordrende byggetiden vi hadde, har forprosjektet vært svært viktig, sier Bjørhovde.

Stor byggegrop

Bebyggelsen på tomta besto av «typiske» bryggeribygg i tegl og betong, av varierende kvalitet og størrelse, og bygget opp og endret gjennom flere generasjoner. Det var lenge vurdert å verne flere hus enn det var lagt opp til. Flere bygg ble revet, og en omfattende spunting og utgraving kunne begynne. Ca 50.000 kubikkmeter masse, leire, betongfundamenter og forurenset masse ble kjørt ut, i tillegg til volumet av de eksisterende bygningskroppene.

Rivejobben og å komme til bunns i byggegropa tok tid. Men så var det da også omfattende arbeid; Omkretsen av byggegropa med spunt var på over 300 løpemeter. Det er tre gjennomgående underetasjer, foruten flere messanindekker. Parkeringskjelleren går over tre plan, mens Elixia ligger på plan U1 og U2, og kinoen ligger på U1, 2 og 3. Å spunte og å grave ut suksessivt er en tidkrevende prosess. Gravefasen i den dypeste kinoen, på U3, tok lenger tid enn beregnet og var spesielt krevende.

- Det har vært utfordrende å få dagene til å strekke til, med tanke på prosjektets volum og tilkomsten til byggeplassen. Det har foregått montasje på tre fronter, samtidig som vi har plasstøpt. Trafikken i Sannergata og i Toftes gate med trikken gjorde ikke situasjonen lettere, sier Bjørhovde.

Store underentrepriser

Det kompliserte bæresystemet i næringsdelen har ført til en del tunge elementer. Dette har medført at en del tunge løft har blitt planlagt nøye med tanke på inntransport og innheising. En del av næringsarealene er montert med en mobilkran nede i byggegropa. Elementene har da blitt heist ned i tomta med tårnkran/mobilkran for så å montere dem på plass med mobilkrana som stod nede i byggegropa. Contiga har vært en helt sentral medspiller i denne prosessen, med levering av betongbjelker, -søyler, -vegger, -trapper, DT-er, hulldekker og balkonger, foruten stålbjelker og søyler.

- Jo, det var trangt med gater tett inntil bygget, samt trikken i Toftes gate. Det har gått bra, men det var en utfordring med logistikken. Det mest komplekse var overgangen mellom næringsdelen og boligdelen da disse har forskjellig bæresystem, forteller prosjektleder i Contiga, Elisabeth Rønning.

Contigas kontrakt på nesten 48 millioner kroner eks. mva., er den største underentreprisen på Ringnes Park.

Kino under boliger

De seks salene i Ringen kino har kapasitet til ca 1000 seter. Brannsikkerhet og akustikk har vært viktige momenter i kinoen. For å hindre spredning av lyden som kinoen produserer, er kinoen bygget som en boks-i-boks-konstruksjon, en bygning som står fritt inne i et annet volum. Med sine store konstruksjoner er det format i spennet over salene.

De tre boligblokkene har 109 leiligheter, det meste 2- og 3- roms, men også noen 4-roms. Byggene varierer i høyde, huset lengst i vest har også felles takterrasse. De står som tre selvstendige bygg, men henger allikevel sammen. Etter arkitektenes ønske består fasadene av flere elementer, og midtbygget har store, eksponerte søyler mot Sannergata. Det er brukt et lysere fargestrøk enn det som er gjengs i fasadene på øvrig bebyggelse på Grünerløkka. Materialsammensetningen er puss, tegl, klinkbeslag og glassflater. Pussede flater er lyse, med sort Alexandra-tegl i sokler. Støybegrensning er tatt hånd om i de leilighetene som vender mot Toftes gate, disse har flere lag med gips, og også større innslag av tegl i fasader.

- Med fasevis overlevering bygger man oppå noe. Her har vi levert kjellerarealene først, og boligdelen etterpå. Optimalt hadde det vært bedre å overlevere omvendt, sier Bjørhovde.

Ringnes Park, er og har vært, en stor arbeidsplass. På topp har det vært 300 personer tilknyttet prosjektet. Til sammen er mer enn 1.200 navn ankomstregistrert til nå. OKK vurderer fortløpende hvilke firmaer de skal kjøpe inn fra for å gjøre jobbene, eller bruke egne ansatte. I tillegg til rigg og drift og en del innfyllingsjobber, har OKK til nå kun holdt seg til plasstøpt betong på Felt Nord.

- Vi har prosjekt-, prosjekterings- og driftsledelsen. Felt Nord er en samspillsentreprise, mens her på Felt Syd er det en vanlig totalentreprise. Det er to prosjektorganisasjoner, men vi har noen fellesfunksjoner. Vi prøver å dra veksler på hverandre, og samkjøre best mulig, avslutter Bjørhovde, som har hatt Gisle Ranheimsæter med som prosjektleder på Felt Syd, og Trond Sommerdal som prosjekteringsleder.

Tekst og foto: Trond Joelson