Riksvei blir minst 200 millioner dyrere

Byggingen av riksvei 4 i Oppland blir minimum 200 millioner kroner dyrere enn budsjettert.

Det skriver avisen Hadeland i sin papirutgave denne uken.

Dyrere grunnerverv og endring av den opprinnelige traseen har gjort at prisen for nye riksvei 4 gjennom Lunner kommune, allerede før spaden går i jorden, har fått en prislapp på 1,1 milliarder kroner, 100 millioner mer enn hva man først budsjetterte med.

Også i nabokommunen Gran regner Vegvesenet med å gå rundt 100 millioner over budsjett på den 9,3 kilometer lange strekningen Lunner-grense – Jaren, som etter planen skal stå ferdig mot slutten av 2016.

Prosjektleder Anne Brit Moen opplyser om at det også her er flere årsaker til at man har gått over grensene i den opprinnelige styringsrammen.

– Det skyldes blant annet manglende tiltrede på store deler av anlegget ved oppstart. Det har også vært gjennomført et pionerarbeid og mye forskning vedrørende kartlegging og lagring av alunskifer, forklarer hun overfor Hadeland.

Byggeindustrien har tidligere omtalt problemene rundt grunnerverv på prosjektet.