Riksvei 4-rettssak kan ta nesten ett år

Det er satt av 50 uker til behandlingen av tvisten mellom Statens vegvesen og NCC om utbyggingen av riksvei 4. Det vil i så fall være ny norgesrekord.

Ifølge NRK ba partene opprinnelig om 70 ukers behandlingstid.

Striden handler om prislappen på arbeidet som er utført på utbyggingen av riksvei 4 mellom Gran og Jaren. Prisen var opprinnelig 1,1 milliarder kroner, men NCC har krevd 800 millioner kroner mer og stevnet Statens vegvesen, ifølge NRK.

Saken skal etter planen opp for Gjøvik tingrett til høsten. Det jobber fire dommere i tingretten, og én av dem kan bli opptatt med den aktuelle saken i rundt to år – først ett år i retten og så ett år med skriving av dom.

– Det fører til at andre viktige volds- og krimsaker blir satt på vent. Det er uheldig og svært krevende, sier sorenskriver Ingjerd Thune.

Den lengste rettssaken noen gang i Norge så langt er, ifølge professor Terje Våland ved Universitetet i Stavanger, krangelen mellom oljeselskapet Esso og offshoreselskapet Smedvig om produksjonsskipet Balder. Den startet i Stavanger tingrett i mars 2000 og varte i 236 dager.