Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snora da riksveg 4 Lunner grense-Jaren åpnet. til venstre for statsråden ser vi byggeleder Sturla Elvsveen i Statens vegvesen, Odd Haakenstad i Norsk Lastebileierforbund og ordfører Willy Westhagen i Gran kommune. Til høyre observerer fungerende fylkesordfører Ivar Odnes, Gudrun Sørumsbrenden, Anne Brit Moen og Turid Stubø Johnsen fra Statens vegvesen og Arnfinn Erlien fra NCC selve snorklippingen. Foto: Statens vegvesen

Riksveg 4 Lunner grense - Jaren åpnet

Mange hadelendinger hadde møtt frem da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lørdag 8. juli åpnet riksveg 4 Lunner grense-Jaren som en firefelts veg med midtdeler.

Utbyggingen av riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren startet høsten 2013. Siden da er det bygget 9,3 kilometer firefelts veg med midtdeler, 1,4 kilometer gang- og sykkelveg, 10 kilometer lokalveg er ombygget samt gjennomført støytiltak på omkring 150 eiendommer. Det var mange glade mennesker se da hele strekningen inkludert den 1,7 kilometer lange Granstunnelen ble formelt åpnet lørdag 8. juli 2017.

Viktig for trafikksikkerheten og fremkommeligheten

Å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper er viktige grunner til utbyggingen av riksveg 4. Dette ble fremhevet av flere talere under dagens åpningsmarkering, melder vegvesen.no.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa det slik i sin åpningstale:

- Det er så flott å få åpnet en ny veg fordi det betyr så mye for et lokalsamfunn. Bedre infrastruktur betyr at naboene kommer litt nærmere. En kommer seg litt raskere, tryggere og enklere frem. Når en får en lang strekning med fire felt med opp mot 100 kilometer i timen i fartsgrense i stedet for en svingete veg med 50 til 70 kilometer i timen, så betyr det også en tryggere ferdsel for oss alle. Selv om det går fortere, kommer vi oss dit vi skal litt mer uthvilt, litt mer opplagt og i litt bedre humør, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fungerende fylkesordfører Ivar Odnes i Oppland fylkeskommune dro også frem trafikksikkerhet og fremkommelighet i sin hilsningstale. 

- Dette er en stor dag med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet her på Hadeland. Dette kommer lokalt til stor nytte, men det kommer også gjennomgangstrafikken til stor gagn, sa Odnes.

Bedrer forholdene for myke trafikanter

Utbyggingen av riksveg 4 bedrer også forholdene for myke trafikanter. I tillegg til at det er bygget 1,4 kilometer ny gang- og sykkelveg, vil vegskuldrene på lokalvegen bli betydelig bredere. 

– Gamle riksveg 4 blir bedre tilrettelagt for myke trafikanter fordi den får bredere vegskuldre og mindre trafikk. Likevel er det viktig at bilister som kjører på gamle riksveg 4 holder avstand og viser hensyn til syklister og at alle viser ansvar for hverandre, forklarte Ketil Solvik-Olsen i sin hilsningstale.

At trafikksikkerhet for myke trafikanter er viktig, ble understøttet av ordfører Willy Westhagen i Gran kommune. 

- Trafikksikkerhet for myke trafikanter er viktig. Fra nå blir det tryggere og hyggeligere å være syklist snart gjennom hele Viggadalen fra Brandbu i nord til Lunner grense i sør, sa Westhagen i sin hilsen til de fremmøtte på åpningen av riksveg 4 Lunner grense-Jaren.

Etterlengtet utbygging

Planarbeidet for bygging av ny riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren startet i 2000 og utbyggingen er etterlengtet. 

- Dette er en gladdag for regionen, Hadeland, Gran kommune og bygda vår. I hele mitt liv har jeg fartet på riksveg 4 under alle mulige føreforhold på en svingete, krokete og smal veg. En særdeles farlig veg for gående og syklende. Jeg er veldig glad og takknemlig for at denne tiden snart er passert her i Viggadalen. For hadde vi ventet enda lenger, er jeg redd riksantikvaren hadde fredet vegen. Men slik har det heldigvis ikke gått, sa ordfører Willy Westhagen i Gran kommune.

Stor betydning for lokalsamfunnet og omkringliggende regioner

Flere talere fremhevet at åpningen av riksveg 4 hadde stor betydning for lokalsamfunnet og for omkringliggende regioner. 

- God infrastruktur og gode veger betyr veldig mye for et lokalsamfunn. Nye og bedre veger bidrar til næringslivets konkurransekraft vokser lokalt i vår region og i omkringliggende regioner, sa ordfører Westhagen i Gran.

At utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland har betydning for omkringliggende regioner, kom frem i varaordfører Finn Olav Rolijordet i Gjøvik kommune sin hilsningstale. Han sa blant annet at det for Gjøvik kommune sin del er viktig med god infrastruktur sørover. 

- Vi har mye vareproduksjon som skal levere varer sørover. Vi har også mange som pendler på jobb sørover. Vi trenger trygge veger og miljøvennlige veger. Tunneler er i høyeste grad miljøvennlig veg, forklarte Rolijordet i sin hilsningstale.

Ny riksveg 4 Lunner grense-Jaren tatt i bruk

Trafikantene på riksveg 4 kunne ikke ta i bruk Granstunnelen med en gang Ketil Solvik-OIsen hadde klippet åpningssnoren. Dette fordi tunnelområdet hadde vært avsperret med tung sikring som måtte fjernes før trafikantene kunne kjøre på den nye vegen. Litt klokken 16 tok trafikantene i bruk ny riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren. Fra kommunegrensen til nord for Granstunnelen er den skiltet hastigheten på 100 kilometer i timen. Den nordligste delen har en skiltet hastighet på 90 kilometer i timen.

Finansiert med statlige midler og bompenger

Utbyggingen av riksveg 4 er delvis bomfinansiert i tillegg til et statlig bidrag. For utbyggingen av riksveg 4 på strekningene Lunner grense-Jaren og Amundrud-Almenningsdelet (Lygna sør) er den statlige andelen på 38,1 prosent, mens bompengeandelen er på 61,9 prosent. Mandag 10. juli starter innkrevingen av bompenger ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran i henholdsvis en bomstasjon på ny riksveg 4 og en bomstasjon på gammel riksveg 4 (lokalveg). Bomtaksten blir lik for passering av begge bomstasjonene.