Estensmo bru på riksveg 3 i Kvikne må repareres og blir stengt 9.-11. august. Foto: Statens vegvesen
Estensmo bru på riksveg 3 i Kvikne må repareres og blir stengt 9.-11. august. Foto: Statens vegvesen

Riksveg 3 mellom Tynset og Kvikne må repareres - stenges i tre døgn

Estensmo bru på rv. 3 i Østerdalen skal repareres etter en påkjørsel. Veien blir helstengt på stedet mens arbeidet pågår. Det fins ingen lokal omkjøring.

Estensmo bru blir stengt i perioden kl. 00:00 natt til tirsdag 9. august til kl. 23:59 torsdag 11. august mens helt nødvendige utbedringsarbeider pågår.

– Det er dessverre ingen lokale omkjøringsmuligheter i området. Vi beklager ulempene dette medfører, særlig for lokalbefolkningen, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Statens vegvesen legger imidlertid opp til at utrykningskjøretøyer kan passere, og at brua kan krysses til fots.

Estensmo bru ble påkjørt i vinter og har siden vært lysregulert.

– Siden brua ikke er godkjent for spesialtransport så lenge skaden ikke er utbedret, er arbeidet vi gjør nå helt nødvendig. Vi skal skifte ut en portalbjelke over kjørebanen og forsterke noe av fagverket i stål, sier Storsveen.

Mesta, som reparerer Estensmo bru på oppdrag for Statens vegvesen, har søkt om tre døgn stenging, men hvis det ikke skjer noe uforutsett, kan brua åpnes tidligere.