Alf Prøysens barndomshjem Prøysenstua er satt i stand til slik det så ut på 1920-tallet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Riksantikvaren har fredet Prøysenstua

Riksantikvaren har fredet dikterens Alf Prøysens barndomshjem i Ringsaker i Hedmark.

– Prøysenstua er et nasjonalt viktig kulturminne, både som Alf Prøysens barndomshjem og som godt bevart husmannsplass. Her kan vi oppleve bygningene og omgivelsene som fikk så stor betydning for Alf Prøysens forfatterskap, og vi kan få kunnskap om husmannsvesenet, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Prøysenstua, som ligger vest for Rudshøgda i Ringsaker, er trolig oppført tidlig på 1800-tallet, og den er bevart og tilbakeført slik den skal ha vært i Alf Prøysens barndom rundt 1920–30. Prøysen selv brukte ofte sin barndoms omgivelser i sitt arbeid, og stua er udødeliggjort i hans «lørdagsstubber» og viser.