Riksantikvaren mener at en bybanetrasé over Bryggen i Bergen kan godtas, men ber likevel fylkeskommunen legge inn en innsigelse mot planen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Riksantikvaren mener at en bybanetrasé over Bryggen i Bergen kan godtas, men ber likevel fylkeskommunen legge inn en innsigelse mot planen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Riksantikvaren åpner for Bybane over Bryggen – men ber om innsigelse

Riksantikvaren mener at en bybanetrasé over Bryggen i Bergen kan godtas, men ber likevel fylkeskommunen legge inn en innsigelse mot planen.

– Riksantikvaren åpner for Bybanen over Bryggen, forutsatt at gjenværende usikkerhet blir redusert og at de negative virkningene ikke er i konflikt med Middelalderbyen Bergen og verdensarvverdiene, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Men hun ber også Vestland fylkeskommune om å komme med innsigelser mot den planen for Bybanen som er lagt fram. Bergen kommune har sendt sitt forslag for bybanetraseen til Åsane på høring, og det er fylkeskommunen som er den offisielle høringsinstansen, skriver Bergens Tidende.

Riksantikvaren sier at det må komme innsigelser mot planen som foreligger, for å «redusere risiko, usikkerhet og negative virkninger for Middelalderbyen Bergen, arkeologiske kulturlag og verdensarvstedet Bryggen».