Riis-Johansen skal studere rapporter

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) trakk ingen konklusjoner da han mottok de fire omfattende rapportene om sjøkabelløsning på deler av strekningen Sima-Samnanger.

Han viste til høringsmøtet i Bergen neste uke, der alle berørte parter er invitert til å delta.

– Deretter skal regjeringen bruke tid på å trekke de nødvendige konklusjoner, der vi tar hensyn til forsyningssikkerhet, kostnader, miljø og forbrukerinteresser, sa Riis-Johansen etter at rapportene var presentert.

Fire eksterne utvalg har sett på ulike sider ved sjøkabelalternativet. Utvalgene har vurdert teknologi, økonomi, miljø og andre forhold knyttet til en sjøkabelløsning.

– Det er utført et omfattende arbeid på kort tid, og jeg vil takke utvalgene for jobben de har gjort. Jeg tror rapportene vil gi oss viktig bakgrunnsmateriale i vårt videre arbeid med å sikre kraftforsyningen til bergensregionen, sier Riis-Johansen.

Lenke til rapportene