F.v. Isabelle Kumar (moderator), Dr. Olawale Nelson Ogunshakin, administrerende direktør for FIDIC, Grethe Bergly, styreleder i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF og Anthony Barry, president i FIDIC og Aurecon's managing director for Asia. Foto: FIDIC

F.v. Isabelle Kumar (moderator), Dr. Olawale Nelson Ogunshakin, administrerende direktør for FIDIC, Grethe Bergly, styreleder i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF og Anthony Barry, president i FIDIC og Aurecon's managing director for Asia. Foto: FIDIC

RIF vant rådgiver-VM

RIF ble denne uken kåret av FIDIC til verdens beste medlemsorganisasjon for rådgivende ingeniørfirmaer. RIF mottok utmerkelsen fra FIDIC for RIFs sitt langvarige arbeid for å synliggjøre BAE- næringens viktige samfunnsoppdrag.

– Dette er enormt motiverende, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen som sammen med RIFs styreleder Grethe Bergly fra Multiconsult mottok prisen i Geneve.

– Denne prisen er resultatet av et utrolig godt og målrettet teamarbeid. Både innad i administrasjonen og et veldig givende samspill med våre medlemsbedrifter. Det er mange å takke, sier Hansteen i en pressemelding.

Juryen vektla spesielt RIF sitt arbeid med «State of the Nation» - rapportene og det at RIF brakte «Best Value» - metoden (BVP) til Norge. Dette er en metode som både handler om hvordan man kjøper inn og gjennomfører prosjekter.

– Flere etater og kommuner har tatt i bruk metodene som har dokumenterte effekter knyttet til bla. kostnads-besparelser og økt samfunnsnytte, skriver RIF.

– RIF styret har vært tydelig på at det å inneha høy kompetanse, forplikter. Derfor har RIF i over ti år jobbet målrettet for å ta en posisjon som samfunnsrådgiver og har kun promotert bærekraftige løsninger. Med en klimakrise og mindre økonomisk handlingsrom er det blitt enda mer presiserende å forstå kompleksiteten og dilemmaene for å få mest mulig bærekraft og samfunnsnytte ut av investeringene i bygg og infrastruktur, sier Hansteen videre.

– Da den første State of the Nation-rapporten ble lansert i 2010 fikk den mye oppmerksomhet. Først og fremst fordi ingen før hadde satt en prislapp på forfallet. Men da sjokk- effekten av et enormt tall hadde lagt seg, kom en mye viktigere offentlig debatt. Nemlig hvordan kan vi ta bedre vare på det vi allerede har bygget og hvordan sikre at det som bygges fremover får en kvalitet som varer lenge, leverer på bærekraftsmål og fremtidige behov, utdyper Hansteen.

Prisen deles ut av FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, som er den globale paraplyorganisasjonen for nasjonale sammenslutninger av rådgivende ingeniører. FIDIC representerer over hundre land med én million ingeniører og 40.000 firmaer.