Fungerende administerende direktør Ari Soilammii i RIF.

RIF om NTP-kutt: – Ikke overraskende

Rådgivende Ingeniørers Forening frykter negative konsekvenser også for rådgiverbransjen etter samferdselsminister Knut Arild Hareides varslede kutt i Nasjonal transportplan.

– Det er ikke overraskende at Hareide varsler kutt i igangsettelse av nye prosjekter, gitt overskridelsene på enkelte av samferdselsprosjektene. Utsatt oppstart på nye planoppdrag vil selvsagt ha negative konsekvenser for rådgiverbransjen, sier fungerende administerende direktør Ari Soilammii RIF i en kommentar til Byggeindustriren.

Han peker på at bransjens ordrereserver allerede er redusert på grunn av korona og at det skaper mye usikkerhet om fremtiden.

– Lenger frem i tid vil dette føre til lavere trykk for entreprenørbransjen. Men vi er opptatt av at fellesskapets midler skal brukes på en mest mulig samfunnsøkonomisk måte, og spilte derfor inn flere forslag til Samferdselsdepartementet allerede i mars i år, som kan gi mer vei og bane for pengene, sier Soilammii.

Dette er innspillene RIF-sjefen viser til.

Forutsigbarhet: Unngå stykkevis og delt planlegging av nye og pågående vei- og baneprosjekter da dette er kostnadsdrivende i størrelsesorden flere hundre millioner kroner. Gi derfor både Statens vegvesen og Bane NOR større handlingsrom for mulighet til å ta opp lån eller å få flerårige budsjetter. Prosjekter som er meldt i markedet bør gjennomføres som forutsatt.

Innkjøpspraksis: Nye Veier har tatt i bruk prestasjonsbasert innkjøp og gjennomføring i sine prosjekter med stor suksess. Dette har bidratt til bedre samarbeid og lavere kostnader. Bruk Statens innkjøpsmakt til å sørge for at alle samferdselsetater tar i bruk prestasjonsbasert tilnærming som Best Value Procurement (BVP) til anskaffelser og gjennomføring av nye prosjekter. På denne måten får byggherrene brukt kompetansen i markedet bedre og prosjektrisiko reduseres.

Digitalisering: Norsk anleggsnæring er blant de fremste i verden til å ta i bruk ny teknologi. Dette bør utnyttes enda bedre. Sett krav til tegningsløse/heldigitale prosjekter for å sikre sømløs informasjonsflyt helt frem til de som skal bygge, bruke og vedlikeholde infrastrukturen. Dette gir effektiv bygging, drift og vedlikehold av fremtidens samferdselsprosjekter.