Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: RIF

RIF: - Budsjettavtalen sikrer kontinuitet i jernbaneplanleggingen

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og støttepartiene sikrer kontinuitet og helhetlig planlegging av jernbanenettet i Norge, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Det skriver foreningen i en pressemelding mandag.

– Dette er god bruk av felleskapets midler, og vil trygge fremdriften i prosjektene, uttaler administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

I forslaget til Statsbudsjettet for 2017 var det ikke avsatt planleggingsmidler til blant annet de ytre InterCity-strekningene til Lillehammer, Halden og Skien.

RIF uttalte da bekymring for at forslaget ville gi store, negative samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige konsekvenser. I budsjettavtalen som ble fremforhandlet i helgen, er det nå lagt på 280 millioner kroner ekstra til jernbaneplanlegging, inkludert InterCity-triangelet.

– Regjeringen har vært flinke til å tenke helhetlig på bygging av vei. Med budsjettavtalen får vi nå også en slik helhetlig tankegang på planleggingen av jernbanen, sier Skudal Hansteen i RIF-pressemeldingen.