Revidert: Sparer 511 millioner på forsinkelse i planlegging av Ringeriksbanen

Regjeringen hanker i revidert nasjonalbudsjett for 2019 inn over en halv milliard kroner på å skyve på planleggingen av Ringeriksbanen, etter det NTB erfarer.

– Planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har tatt lengre tid enn antatt, slik at bevilgningsbehovet til videre planlegging er redusert i 2019. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen til planlegging av jernbaneinvesteringer, heter det i budsjettet.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram senere tirsdag.