Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Revidert: Regjeringen bruker 38 millioner på utbedringer langs kysten

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å sette av totalt 38 millioner kroner til å utdype flere farleder, reparere stormskader og utbedre fyr og fyrstasjoner langs kysten.

Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Det er nødvendig å utbedre farleder for blant annet å legge til rette for innseiling med større fartøy flere steder langs kysten. Vi foreslår nå å benytte 10 millioner kroner til å utbedre innseilingen til Farsund i Vest-Agder. Dette vil redusere faren for grunnstøtinger og bedre fremkommeligheten i innseilingen og samtidig åpne muligheten til å benytte større fartøy, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i meldingen.

Regjeringen foreslår også å benytte seks millioner kroner til utbedring av gjennomseilingen ved Hjertøysundet i Møre og Romsdal. Tiltaket vil sikre at ferge og hurtigbåt også i fremtiden vil kunne seile korteste led mellom Molde og Sekken.

– Moloen i Steinesjøen havn i Nordland fikk store skader under stormen i februar i år. Den gir ikke lenger tilstrekkelig beskyttelse for kaier og fiskemottak. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 15 millioner kroner til utbedring av moloen. - Det er viktig at vi får utbedret stormskadene så snart som mulig, og vi bevilger nå nødvendige midler for å få satt moloen i stand, sier Dale.

– Regjeringen er opptatt av at all ferdsel på sjøen skal være trygg. Navigasjonsinnretningene er viktige hjelpemidler for skipene, og disse innretningene har behov for kontinuerlig vedlikehold. - Vi foreslår derfor å sette av syv millioner kroner til vedlikeholdsarbeider på flere av fyrene langs kysten, avslutter Dale i pressemeldingen.