Revidert nasjonalbudsjett: Krever tiltak som treffer bergindustrien

– Når regjeringen i dag fremlegger sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, krever Norsk Bergindustri målrettede tiltak som raskt kan omsettes i verdiskaping og sysselsetting, sier generalsekretær Anita Hall.

Generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri.

– Et nytt statlig investeringsfond rettet mot mineralnæringen, framskynding av gruveprosjekter og styrking av asfaltbudsjettet til Statens vegvesen, er prioritert. Tiltakene er høyst nødvendig for å sikre og utvikle bergindustrien også etter korona, utdyper Hall i en pressemelding fra Norsk Bergindustri.

Bransjeorganisasjonen mener det er viktig at det blir etablert et statlig investeringsfond innrettet mot mineralnæringen. Norske Bergindustri skriver i meldingen at markedet for å kapitalisere opp aktuelle prosjekt er svært krevende, og korona gjør det ikke lettere. Ordningen er tenkt innrettet mot selskap i oppstartsfasen, og vil ifølge Norsk Bergindustri, bidra til å få fart på verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene.

– Et slikt statlig fond kan opprettes på lik linje med hva vårt naboland Finland har gjort. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. For å etterkomme dette behovet er det ingen tvil om at vi behøver mer gruvedrift, sier Hall.

Norsk Bergindustri mener det også er nødvendig å fremskynde gruveprosjekter.

– Prosjektene til Nussir ved Repparfjorden og Nordic Mining i Engebøfjellet er gryteklare prosjekter som myndighetene snarest må fremskynde, fremholder Hall.

Hun viser til at en betydelig del av investeringer og drift vil bli lagt igjen i regionene i form av innkjøp, kompetanse, skatt og avgifter. Prosjektene bidrar derfor med betydelig lokal verdiskapning og sysselsetting som igjen gir betydelige ringvirkninger i relaterte virksomheter, står det i meldingen fra Norsk Bergindustri.

Bransjeforeningen trekker også viktigheten av at asfaltbudsjettet styrkes.

Statens vegvesen fikk et større kutt i asfaltbudsjettet for 2020. I en nylig gjennomført medlemsundersøkelse bekreftes inntrykket av at dette har medført markant mindre oppdrag, dårligere lønnsomhet og oppsigelser blant våre pukk- og grusmedlemmer. Vi forventer en kraftfull styrking nå i revidert nasjonalbudsjett, slik at sysselsetting og verdiskaping i bransjen kan styrkes, fremhever Hall.

– Medlemmene i Norsk Bergindustri sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at regjeringen tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter hun.