Revidert: 340 millioner til E18 vest for Oslo

Regjeringen setter av 340 millioner kroner til veiprosjektet på E18 Lysaker-Ramstadsletta i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Prosjektet har dermed fått sitt klarsignal til å begynne det forberedende arbeidet før byggestart.

Strekningen er blitt kostnadsberegnet til 15 milliarder kroner.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier prosjektet er viktig både lokalt og nasjonalt, og at regjeringen vil ha på plass utbyggingen så fort som mulig.

– Vi foreslår derfor å bevilge 340 millioner kroner allerede i år. Med dette sikrer vi full framdrift, slik at det er klart for anleggsstart så snart Stortinget har håndtert saken, sier han til regjeringens nettsider.

Dale sier at denne bevilgningen tilrettelegger for at E18 kan åpne for trafikk i 2027.

Trakk finansiering i desember

I desember kom det fram at regjeringen ikke ville gi penger til prosjektet, fordi Statens vegvesen hadde brukt om lag 340 millioner kroner mer enn de fikk bevilget i 2018.

Pengene ble brukt på å kjøpe opp eiendom som sto i veien for utbyggingen. Vegvesenet forklarte dette med at de følte et press fra regjeringen for å opprettholde et høyt tempo i forberedelsene til utbyggingen.

Det er altså den samme summen som nå bevilges i det nye budsjettet.

Misfornøyd MDG

Bevilgningen møter umiddelbart motstand i Oslos byråd.

– Dette er en helt utrolig sløsing med skattebetalerens penger. Først legger Dale nærmest ned veiprosjektet, for å så starte det opp igjen uker etterpå. Fremfor å bruke 15 milliarder på en ny forurensende motorvei, burde Høyre, Frp og Venstre-regjeringen bidratt til billigere og bedre kollektivtilbud som kommer alle til gode, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Prosjektleder Grete Tveidt i Statens vegvesen har tidligere antydet overfor Aftenposten at byggestart kan bli høsten 2020, om regjeringen skulle snu.