Illustrasjonsfoto: Erik Knudtsen

Restruktureringskostnader og tapsavsetninger på 330 millioner for Veidekke

Veidekkes resultat for fjerde kvartal 2019 vil bli belastet med avsetninger for fremtidige tap på enkelte prosjekter i porteføljen, i tillegg til restruktureringskostnader i entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge.

Veidekke har gjennomført en gjennomlysning og evaluering av entreprenør- og industrivirksomheten. Dette medfører at restruktureringskostnader og tapsavsetninger på prosjekter belaster resultatet i 2019.

Veidekkes resultat før skatt i 2019 inkludert disse postene er på om lag 940 millioner kroner.

Skiller ut eiendomsvirksomheten
- Veidekke annonserte i november at selskapet har til hensikt å skille ut eiendomsvirksomheten. Arbeidet med å etablere denne virksomheten med endret eierstruktur går som planlagt, og beslutning om transaksjonsmodell og gjennomføring vil finne sted i løpet av første halvår 2020. Etter delingen vil Veidekke være en rendyrket entreprenør- og industrivirksomhet, heter det i en melding fra selskapet.

Jimmy Bengtsson.

I forbindelse med strukturendringen har Veidekke gjennomført en evaluering av gjenværende virksomhet.

– Delingen av Veidekke har nødvendiggjort en grundig og strategisk gjennomlysning av den gjenværende entreprenør- og industrivirksomheten. Dette arbeidet har avdekket behov for å redusere risikoen i deler av prosjektporteføljen, og vi har i den forbindelse besluttet å foreta avsetninger for tap i enkelte prosjekter. I tillegg gjennomfører entreprenørvirksomheten i Sverige og Norge strategiske tilpasninger, og dette belaster resultatet med restruktureringskostnader, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke ASA, i pressemeldingen.

* Veidekke har besluttet å avsette 200 millioner kroner for fremtidige tap i prosjektporteføljen i den svenske entreprenørvirksomheten. Avsetningen belastes resultatet for fjerde kvartal 2019.

* Veidekkes entreprenørvirksomheter i Norge og Sverige har i løpet av 2019 gjennomført strategiske tilpasninger av virksomheten. Dette innebærer at Veidekke resultatfører restruktureringskostnader på 130 millioner kroner. Kostnadene belastes resultatet for fjerde kvartal 2019.

Som følge av prosjektavsetningene og restruktureringskostnadene vil Veidekke rapportere et resultat før skatt i segmentregnskapet på om lag 940 millioner kroner for 2019.

- Lønnsomhetsmål for 2020 står fast
Veidekke opprettholder målsettingen om en resultatmargin før skatt på 3,0–3,5 prosent i 2020 for den samlede entreprenør- og industrivirksomheten som ble kommunisert på Veidekkes kapitalmarkedsdag i mai 2019.

– Grepene vi nå gjør danner grunnlaget for etableringen av en rendyrket og solid entreprenør- og industrivirksomhet. Restruktureringene er en del av igangsatte forbedringsinitiativer som skal løfte selskapets lønnsomhet, og prosjektavsetningene gjør at vi er komfortable med risikoen i gjenværende prosjektportefølje når vi går inn i 2020, sier Bengtsson.

Ytterligere detaljer relatert til Veidekkes fjerde kvartal og årsresultat i 2019 vil offentliggjøres sammen med kvartalsrapporten 11. februar 2020.