Ressurssløsing med standardavtaler som ikke blir brukt

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har endret reglene om bruk av omforente standardkontrakter, såkalte agreed documents i offentlige oppdrag. RIF mener det er ressurssløsing å utarbeide omforente standardavtaler som ikke blir brukt.

Av Tore Frellumstad, advokat i RIF Rådgivende Ingeniørers Forening legger ned betydelige ressurser i å utarbeide standardkontrakter. Avtalene fra Standard Norge eragreed documents, fremforhandlet med representanter fra både oppdragsgiver- og oppdragstakersiden og gir uttrykk for en balansegang i slike avtaleforhold som er rimelig. Forutsetningen for et slikt arbeid er selvsagt at partene forholder seg lojalt til det fremforhandlede resultatet.