Rescon Mapei skal selge stål- og plastfiber

Rescon Mapei og Celsa Steel Service er etter forhandlinger blitt enige om at Rescon Mapei overtar alt salg av stål- og plastfiber i Norge.

Dette innebærer at Rescon Mapei overtar hele varelageret fra Celsa Steel Service med omgående virkning.

Årsaken til denne endringen er at Celsa Steel Service ikke ser fiber som en del av nedstrøms-kjernevirksomheten til selskapet, samtidig som Rescon Mapei vil styrke sin posisjon som en komplett leverandør av stål- og plastfiber til tunnel og betongindustri.