Renten må raskere opp

Norges Bank må sette opp renten raskere, mener DnB NORs sjeføkonom Øystein Dørum etter SSB-tall som viser at både jobb- og kjøpefesten fortsetter.

Dette er nesten for godt til å tro! Ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse fortsetter jobbveksten og ledighetsfallet med uforminsket styrke, lyder kommentaren fra Dørum. Han peker på at 80.000 flere har jobb fått det siste året. Et så stort ledighetsfall på ett år har vi aldri tidligere sett. Tallene fra SSB viser at tallet på sysselsatte steg med 24.000 fra juli til oktober. I den samme perioden ble det 9.000 færre arbeidsledige. Arbeidsledigheten utgjorde dermed 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,4 prosent i juli. Dette er heftige tall. Bak veksten ligger gode internasjonale konjunkturer, høy oljepris og lave norske renter, som medfører at norsk økonomi tenner på alle sylindre, sier Dørum. Kjøpefest Tall for forbruket peker i samme retning som ledighetstallene. Som øvrige tall SSB drysser ned over oss, gir de uttrykk for det vi alle kjenner på til daglig: Det er feststemning i oljelandet, sier Dørum. Tall for både varekonsum og detaljhandel var høyere enn hva analytikerne på forhånd hadde ventet. Fra oktober til november økte varekonsumet med 0,5 prosent. Særlig stor økning var det i konsum av elektrisitet og brensel. For detaljhandelsbedriftene økte omsetningen med 0,4 prosent fra oktober til november. Særlig økning i omsetningen har det vært for varehus, forbrukerelektronikk, postordre/netthandel og klær. Januar Norges Bank har økt styringsrenten på de to siste rentemøtene, og sjefanalytikere Erik Bruce i Nordea mener at tirsdagens tall øker sjansen for at det kommer nok en økning nå i januar. Men inflasjonstallene som kommer onsdag vil være mer avgjørende for Norges Bank, påpeker han. Øystein Dørum mener at tempoet må økes fra sentralbankens side. De siste boligpristallene tyder ikke på at renteøkningene så langt har fått boligkjøperne til å ta rev i seilene. Og dagens tall tyder på at arbeidsgiverne i hvert fall ikke har gjort det, sier han. Han legger til at det kanskje ikke er så merkelig når Norges Bank fortsatt gir gass ved å holde renten lavere enn sitt normalnivå. Sentralbanken har signalisert at renten skal nå 4,75 prosent innen utgangen av året. Vi er av samme oppfatning, men mener at sentralbanken burde få renten raskere opp på dette nivået enn det Norges Bank nå signaliserer. Dagens tall understøtter vårt syn, sier DnB NORs sjeføkonom.